Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Suomi kieliyhteisönä, kevät 2021 5 Cr Course 11.1.2021 - 1.3.2021 Helsinki Open university
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Finland as a linguistic community 5 Cr Literature examination 11.3.2020 - 27.5.2020 Helsinki Open university
Suomi kieliyhteisönä, kevät 2020 5 Cr Course 7.1.2020 - 17.2.2020 Helsinki Open university
Finland as a linguistic community 5 Cr Literature examination 27.2.2019 - 18.5.2019 Helsinki Open university
Suomi kieliyhteisönä, kevät 2019 5 Cr Course 7.1.2019 - 18.2.2019 Helsinki Open university
Finland as a linguistic community 5 Cr Literature examination 14.2.2018 - 14.4.2018 Helsinki Open university
Suomi kieliyhteisönä, syksy 2017 5 Cr Course 1.12.2017 - 8.2.2018 Helsinki Open university

Prerequisites

Fonologia ja morfologia

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuasi osaat kuvata pääpiirteittäin, miten suomen kieli varioi alueellisesti, sosiaalisesti ja tilanteisesti. Tunnistat ja osaat nimetä keskeisimmät varioivat kielenpiirteet. Lisäksi hallitset dialektologian ja sosiolingvistiikan keskeiset käsitteet sekä tunnet tutkimussuuntausten historiaa, aineistoja ja tutkimusmenetelmiä. Osaat myös soveltaa käsitteitä ja menetelmiä puhutun kielen analyysiin.

Contents

Opintojaksossa perehdytään suomen kielen alueelliseen ja sosiaaliseen vaihteluun, kuten vanhoihin aluemurteisiin, nykypuhekielen ilmiöihin sekä tilanteiseen vaihteluun. Jaksossa tutustutaan fennistisen dialektologian ja sosiolingvistiikan keskeisiin tutkimuksiin ja käsitteisiin. Lisäksi tarkastellaan nyky-Suomen monikielisyyttä ja kieliasenteiden tutkimusta.

Study materials

Kirjatenttivaihtoehto:

  • Lappalainen, H. & Vaattovaara, J. 2005: Vielä murteen ja identiteetin suhteesta. – Virittäjä 109 s. 98–110
  • Lehikonen, L. 1994 (tai uudempi): Suomea ennen ja nyt. Helsinki: FinnLectura. (s. 82–176)
  • Lehtonen, H. 2011: Developing multiethnic youth language in Helsinki. - M. Selting & F. Kern (toim.), Ethnic styles of speaking in European metropolitan areas s. 291–318.
  • Mantila, H. 2004: Murre ja identiteetti. – Virittäjä 108 s. 322–346
  • Mielikäinen, A. – Palander, M. 2014: Miten suomalaiset puhuvat murteista? Helsinki: SKS. (s. 11–150)
  • Piippo, I. – Vaattovaara, J. – Voutilainen, E. 2016: Kielen taju. Helsinki: Art House. (s. 23–114)
  • Paunonen, H. 2005a: Helsinkiläisiä puhujaprofiileja – Virittäjä 109 s.162–200.
  • Paunonen, H. 2005b: Totta vai toiveajattelua: näennäisaikainen muutos todellisen muutoksen kuvaajana. – Kieli 16 s. 7–51. Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos.

Assessment practices and criteria

Arvosteluasteikko 0-5.

Relation to other study units

Opintojakso on osa suomen kielen opintoja.