Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

DateTimeLocation
Wed 10.2.2021
17:00 - 20:00
Mon 29.3.2021
17:00 - 20:00
Wed 12.5.2021
17:00 - 20:00

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Fonologia ja morfologia

Opintojakson suoritettuasi osaat

 • kuvata pääpiirteittäin, miten suomen kieli varioi alueellisesti, sosiaalisesti ja tilanteisesti.
 • tunnistaa ja nimetä keskeisimmät varioivat kielenpiirteet.
 • kertoa pääpiirteittäin tutkimussuuntausten historiasta, aineistoista ja tutkimusmenetelmistä.
 • soveltaa dialektologian ja sosiolingvistiikan käsitteitä ja menetelmiä puhutun kielen analyysiin ja etsiä sopivia tutkimusaineistoja.

Opintojaksossa perehdytään suomen kielen alueelliseen ja sosiaaliseen vaihteluun, kuten vanhoihin aluemurteisiin, nykypuhekielen ilmiöihin sekä tilanteiseen vaihteluun. Jaksossa tutustutaan fennistisen dialektologian ja sosiolingvistiikan keskeisiin tutkimuksiin ja käsitteisiin. Lisäksi tarkastellaan nyky-Suomen monikielisyyttä ja kieliasenteiden tutkimusta.

Kirjatenttivaihtoehto:

Kirjatenttiin luetaan kaikki listassa mainitut artikkelit ja kirjojen osat.

Dialektologiaa

 • Lehikoinen, L. 1994 (tai uudempi): Suomea ennen ja nyt. Helsinki: FinnLectura. (s. 82–176)
 • Mantila, H. – Leiviskä, M. 2017: Onko Etelä-Pohjanmaan murteessa rautakautisia jälkiä? – Virittäjä 121 s. 160–175.

Sosiolingvistiikkaa

 • Nuolijärvi, P. – Lappalainen, H. 2020: Sosiolingvistiikka (Teoksessa Luodonpää-Manni ym. (toim.), Kielentutkimuksen menetelmiä. Helsinki: SKS)
 • Paunonen, H. 2005: Helsinkiläisiä puhujaprofiileja – Virittäjä 109 s.162–200.
 • Lappalainen, H. – Mustanoja, L. – O’Dell, M. 2019: Miten ja milloin yksilön kieli muuttuu? Helsinkiläisidiolektien muutos ja muutoksen tutkimuksen menetelmät. – Virittäjä 123.
 • Palander, M. 2016: Savolaismurteen muutos..Kahden sukupolven seitsenvuotiaiden kieli. – Sananjalka 58 s. 89–111.
 • Mantila, H. 2004: Murre ja identiteetti. – Virittäjä 108 s. 322–346
 • Lappalainen, H. & Vaattovaara, J. 2005: Vielä murteen ja identiteetin suhteesta. – Virittäjä 109 s. 98–110
 • Mielikäinen, A. – Palander, M. 2014: Miten suomalaiset puhuvat murteista? Helsinki: SKS. (Luvut 1–5, s. 11–78)
 • Piippo, I. – Vaattovaara, J. – Voutilainen, E. 2016: Kielen taju. Helsinki: Art House. (s. 23–123)
 • Lehtonen, H. 2011: Developing multiethnic youth language in Helsinki. - M. Selting & F. Kern (toim.), Ethnic styles of speaking in European metropolitan areas s. 291–318.
 • Niemelä, H. 2019: Oululaisopiskelijoiden käsityksiä maahanmuuttajien puhumasta suomesta. – H. Mantila ym. (toim.), Oulu kieliyhteisönä s. 200–249. Helsinki: SKS.

Arvosteluasteikko 0-5. Opintojaksoa vastaavan luentokurssin arviointimenetelmät ja -kriteerit kerrotaan kurssin alussa.

Verkkotentti Moodlessa

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 2.2.2021.
Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Tenttipäivät:
ke 10.2.2021 klo 17-20
ma 29.3.2021 klo 17-20
ke 12.5.2021 klo 17-20

Valitsemaasi verkkotenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua!

Huom!
Mikäli haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset, ota yhteyttä opintojesi koulutusasiantuntijaan yhteydenottolomakkeella viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Mikäli tarvitset verkkotentissä erityisjärjestelyitä (esim. pidennetyn vastausajan), tutustu niitä koskeviin ohjeisiin: Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville. Erityisjärjestelyiden tarpeesta tulee ilmoittaa viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Lisätietoa verkkotenteistä

Opintojakso on osa suomen kielen perusopintoja.