Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 4.9.2017
10:15 - 11:45
Wed 6.9.2017
12:15 - 13:45
Mon 11.9.2017
10:15 - 11:45
Wed 13.9.2017
12:15 - 13:45
Mon 18.9.2017
10:15 - 11:45
Wed 20.9.2017
12:15 - 13:45
Mon 25.9.2017
10:15 - 11:45
Wed 27.9.2017
12:15 - 13:45
Mon 2.10.2017
10:15 - 11:45
Tue 3.10.2017
10:15 - 11:45
Mon 9.10.2017
10:15 - 11:45
Wed 11.10.2017
12:15 - 13:45
Fri 13.10.2017
10:15 - 11:45
Mon 16.10.2017
10:15 - 11:45
Thu 19.10.2017
10:15 - 12:45

Material

KSV-101 Välfrädens politiska och rättsliga strukturer i FInland

Registration and fee

75 euro. Mer information

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

Så här börjar du studera

Vi förbehåller oss rätten till förändringar i kursprogrammet.

Description

Studieavsnittet är obligatoriskt för alla studerande i KSV. I mån av möjlighet kan också studerande från andra utbildningsprogram vid HU delta.

Målet med studieavsnittet är att studenten ska

  • förstå det politiska, rättsliga och administrativa system på vilket det finländska välfärdssamhället bygger
  • förstå hur beslutsfattandet inom de högsta statsorganen i Finland är organiserat, särskilt gällande växelverkan mellan juridik och politik
  • kunna bedöma hur politiska och juridiska förändringstrender påverkar den finländska välfärdens uppbyggnad
  • känna till rättssäkerhetsfrågor och grundläggande fri- och rättigheter
  • förstå hur EU fungerar och hur EU påverkar lagstiftning och beslutsfattande i Finland

Enligt skalan 0 - 5

1. Föreläsningar 24 h

2. Gruppövningar 4 h/grupp (rättsfallsövningar i 5 grupper)

3. Smågruppsarbete på Moodle

Kursprogram

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

OBS! Tentanmälningarna görs till Soc & kom, , till adressen kruununhaka-student@helsinki.fi. Anmäl dig senast 10 dygn före tentamenstillfället. Rubricera meddelandet med Tentanmälan, Soc&kom.

Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.