Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Timetable

DateTimeLocation
Fri 9.2.2018
10:00 - 14:00

Description

Studieavsnittet är obligatoriskt för alla studerande i KSV. I mån av möjlighet kan också studerande från andra utbildningsprogram vid HU delta.

Målet med studieavsnittet är att studenten ska

  • förstå det politiska, rättsliga och administrativa system på vilket det finländska välfärdssamhället bygger
  • förstå hur beslutsfattandet inom de högsta statsorganen i Finland är organiserat, särskilt gällande växelverkan mellan juridik och politik
  • kunna bedöma hur politiska och juridiska förändringstrender påverkar den finländska välfärdens uppbyggnad
  • känna till rättssäkerhetsfrågor och grundläggande fri- och rättigheter
  • förstå hur EU fungerar och hur EU påverkar lagstiftning och beslutsfattande i Finland

Enligt skalan 0 - 5

Omtentamen för grupp II till följd av strejk (endast för studenter som varit anmälda även till tentamen 2.2.2018) Please fill in chosen literature and information on how you are completing the course (even if there are no optional forms of completion)