Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 5.9.2019
09:30 - 12:00
Tue 10.9.2019
09:30 - 12:00
Thu 12.9.2019
09:30 - 12:00
Tue 17.9.2019
09:30 - 12:00
Thu 19.9.2019
09:30 - 12:00
Tue 24.9.2019
09:30 - 12:00
Thu 26.9.2019
09:30 - 12:00
Tue 1.10.2019
09:30 - 12:00
Thu 3.10.2019
09:30 - 12:00
Tue 8.10.2019
09:30 - 12:00
Thu 17.10.2019
09:30 - 12:00

Registration and fee

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

Så här börjar du studera

När du studerar

Arrangemang för studerande med specialbehov

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Description

Studieavsnittet lämpar sig för studenter inom kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan och andra som är intresserade av ämnet.

Målet med studieavsnittet är att studenten ska:

  • ha grundläggande kunskaper i hur man inom olika vetenskapsområden förstår människans sociala samspel i samhället
  • ha förutsättningar att identifiera olika metodologiska och vetenskapliga angreppsätt som tillämpas i forskning och i förståelsen av människans sociala liv
  • ha grundläggande kunskaper i hur socialvetenskaplig förståelse kan tillämpas inom olika samhällsinstitutioner och inom praktiska verksamhetsområden

Studieavsnittet förutsätter obligatorisk närvaro, grupparbeten samt tentamen.

Anges av lärarna.

Enligt skalan godkänt/underkänt

Kursen består av föreläsningar, övningsarbeten och tentamen.

Studieavsnittet förutsätter obligatorisk närvaro, grupparbeten samt tentamen.

Mer information om tider, platser, arbetsformer och litteratur finns här.

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

OBS! Tentanmälningarna görs till Soc & kom, till adressen kruununhaka-student@helsinki.fi. Anmäl dig senast 10 dygn före tentamenstillfället. Rubricera meddelandet med Tentanmälan, Soc&kom.

Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.

Studieavsnittet är en del av studierna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.