Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 9.3.2020
14:15 - 15:45
Wed 11.3.2020
14:15 - 15:45
Mon 16.3.2020
14:15 - 15:45
Wed 18.3.2020
14:15 - 15:45
Mon 23.3.2020
14:15 - 15:45
Wed 25.3.2020
14:15 - 15:45
Mon 30.3.2020
14:15 - 15:45
Wed 1.4.2020
14:15 - 15:45
Mon 6.4.2020
14:15 - 15:45
Wed 8.4.2020
14:15 - 15:45
Mon 20.4.2020
14:15 - 15:45
Wed 22.4.2020
14:15 - 15:45
Mon 27.4.2020
14:15 - 15:45
Wed 29.4.2020
14:15 - 15:45
Wed 6.5.2020
14:15 - 15:45

Registration and fee

75 euro. Mer information.

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

Så här börjar du studera

När du studerar

Arrangemang för studerande med specialbehov

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Description

Obligatorisk kurs för de som väljer sociologi som studieinriktning, valbar för statskunskap, socialpsykologi, journalistik och kommunikation samt socialt arbete och socialpolitik.

Efter kursen ska studenten

  • ha grundläggande kunskaper om samhällsvetenskapernas klassiska teoretiker och teoretiska inriktningar.
  • kunna ange varför vissa texter kom att ingå i den kanon som kallas klassiker.
  • kunna identifiera särdragen i de olika grundteorierna och begreppen och hur de används och utmanas idag

Föreläsningar, läsning, projekt

Enligt skalan 0-5. Projektarbete, uppsats.

Aktivt deltagande, projektarbete.

Mer information om tider, platser, arbetsformer och litteratur finns här.

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

OBS! Tentanmälningarna görs till Soc & kom, till adressen kruununhaka-student@helsinki.fi. Anmäl dig senast 10 dygn före tentamenstillfället. Rubricera meddelandet med Tentanmälan, Soc&kom.

Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.

Studieavsnittet är en del av studierna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.