Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 29.10.2019
10:15 - 11:45
Thu 31.10.2019
10:15 - 11:45
Tue 5.11.2019
10:15 - 11:45
Thu 7.11.2019
10:15 - 11:45
Tue 12.11.2019
10:15 - 11:45
Thu 14.11.2019
10:15 - 11:45
Tue 19.11.2019
10:15 - 11:45
Thu 21.11.2019
10:15 - 11:45
Tue 26.11.2019
10:15 - 11:45
Thu 28.11.2019
10:15 - 11:45
Tue 3.12.2019
10:15 - 11:45
Thu 5.12.2019
10:15 - 11:45
Tue 10.12.2019
10:15 - 11:45
Thu 12.12.2019
08:15 - 11:45

Other teaching

25.11. - 02.12.2019 Mon 08.15-09.45
04.12.2019 Wed 08.15-09.45
Henrik Hägglund
Teaching language: Swedish
26.11. - 03.12.2019 Tue 08.15-09.45
04.12.2019 Wed 14.15-15.45
Henrik Hägglund
Teaching language: Swedish
28.11. - 05.12.2019 Thu 08.15-09.45
10.12.2019 Tue 08.15-09.45
Henrik Hägglund
Teaching language: Swedish

Registration and fee

75 euro. Mer information.

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

Så här börjar du studera

När du studerar

Arrangemang för studerande med specialbehov

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Description

Studieavsnittet är öppet för studerande från olika utbildningsprogram vid Helsingfors universitet och lämpar sig för alla som är intresserade av ämnet.

Målet med studieavsnittet är att den studerande efter avslutat studieavsnitt

  • har en god uppfattning om den offentliga rätten som rättsområde
  • har en förmåga att analysera rättsfrågor ur ett offentligrättsligt perspektiv
  • känner till de grundläggande bestämmelserna om förvaltningsförfarande och om ändringssökande
  • känner till systemet med grundrättigheter och mänskliga rättigheter
  • har en förmåga att sätta sig in i och diskutera konkreta exempel i vilka grundrättigheter och mänskliga rättigheter aktualiseras
  • har utvecklat en god förmåga att lösa rättsfall och skriva rättsligt motiverade svar på rättsfallsfrågor

1. Undervisning (föreläsningar och rättsfallsövningar) 28 h.

2. Inlämningsuppgifter (rättsfall) på Moodle. Genomförande av uppgifterna kan ge 0-3 poäng till tentamen.

3. Litteraturstudier.

Enligt skalan 0-5

1) Deltagande i undervisningen, litteraturstudier och skriftlig tentamen vid kurstentamen eller allmän tentamen

2) Litteraturstudier och skriftlig tentamen vid allmän tentamen

Mer information om tider, platser, arbetsformer och litteratur finns här.

När du anmäler dig till kursen, meddela samtidigt om du har önskemål om vilken övningsgrupp du vill delta i. Meddela om önskemålen via den här blanketten. Grupperna kan fyllas snabbt, och därför kan vi inte garantera att du ryms med i den grupp du i första hand önskar delta i. Vi meddelar dig om detta i så fall.

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

OBS! Tentanmälningarna görs till Soc & kom, till adressen kruununhaka-student@helsinki.fi. Anmäl dig senast 10 dygn före tentamenstillfället. Rubricera meddelandet med Tentanmälan, Soc&kom.

Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.

Studieavsnittet är en del av studierna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.