Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

OBS! Uppgifterna om undervisningen kan komma att ändras på grund av de arrangemang som undantagssituationen kräver.

Enrol

Registration and fee

75 euro. Mer information.

Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

Så här börjar du studera

När du studerar

Arrangemang för studerande med specialbehov

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Description

Studieavsnittet lämpar sig för studenter inom kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan och andra som är intresserade av ämnet.

Studieavsnittet har inga förhandskrav.

Studenterna ska efter avlagd kurs:

  • känna till och förstå huvuddragen av den finska civil- och handelsrätten, särskilt personrätten, sakrätten, obligationsrätten, samfundsrätten, marknadsrätten och immaterialrätten,
  • ha en mer djupgående förståelse av avtals- och skadeståndsrätten som viktiga rättsinstitut,
  • känna till och förstå regleringen av offentlig upphandling särskilt i fråga om social- och hälsovårdstjänster

Under föreläsningarna studeras den rättsliga regleringen av personrätt, sakrätt, avtalsrätt och skadeståndsrätt, bolagsrätt, marknadsrätt och immaterialrätt. Avläggs antingen genom att delta i föreläsningar (20 h + förhör 2 h), utföra givna uppgifter och skriva en kurstentamen eller genom att tentera kurslitteraturen.

1) Bärlund, Johan – Nybergh, Frey – Petrell, Katarina: Finlands civil- och handelsrätt – En introduktion (2013 eller 2016) (482 s.);
2) Lehti, Susanna: Asiakkaat huomioiva vammaispalvelujen hankinta – Näkökulmia hankintalainsäädännön soveltamiseen (2019) (30 s.).

Enligt skalan 0-5.

Kan avläggas genom att:
1) delta i kursen och klara kurstentamen eller 2) som litteraturtentamen.
OBS! Studieavsnittet kan avläggas vid kurstentamen eller vid allmänt tentamenstillfälle för rättsvetenskap. Det är dock möjligt att studieavsnittet inte kommer att kunna avläggas vid alla allmänna tentamenstillfällen för RV. Information om eventuella begränsningar ges i god tid. Följ också med i WebOodi.

Mer information om tider, platser och arbetsformer

Läs mer här.

OBS! Uppgifterna om undervisningen kan komma att ändras på grund av de arrangemang som undantagssituationen kräver.
Kursen genomförs som distansundervisning i realtid via Zoom. (uppdaterat 14.8.20)

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

Tentanmälningarna görs till Soc & kom, till adressen kruununhaka-student@helsinki.fi. Anmäl dig senast 10 dygn före tentamenstillfället. Rubricera meddelandet med Tentanmälan, Soc&kom.

Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.

Studieavsnittet är en del av studierna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.