Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Timetable

DateTimeLocation
Fri 1.3.2019
10:00 - 14:00

Description

Studieavsnittet är öppet för alla studenter i olika utbildningsprogram vid Helsingfors universitet och det lämpar sig för alla som är intresserade av ämnet.

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

  • Förstå grundläggande kunskaper och färdigheter i socialt arbete
  • Förklara hur socialt arbete som vetenskap utvecklats
  • Beskriva social arbetets centrala verksamhetsområden, centrala begrepp och metoder
  • Identifiera och ge exempel på socialt arbete som etiska ställningstaganden och hur socialt arbete formas av den historiska och samhälleliga kontexten.
  • Ta i beaktande att egna attityder och värderingar påverkar förståelsen av socialt arbete som profession.

Kursen består av föreläsningar, övningsarbeten och gruppuppgifter. Till kursen hör en skriftlig tentamen.

Enligt skalan 0-5

Please fill in chosen literature and information on how you are completing the course (even if there are no optional forms of completion)

Studieavsnittet är en del av studierna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.