Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

OBS! Uppgifterna om undervisningen kan komma att ändras på grund av de arrangemang som undantagssituationen kräver.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 1.9.2020
12:30 - 14:00
Tue 8.9.2020
12:30 - 14:00
Tue 15.9.2020
12:30 - 14:00
Tue 22.9.2020
12:30 - 14:00
Tue 29.9.2020
12:30 - 14:00
Tue 6.10.2020
12:30 - 14:00
Tue 13.10.2020
12:30 - 14:00
Tue 20.10.2020
12:30 - 16:00

Registration and fee

75 euro. Mer information.

Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

Så här börjar du studera

När du studerar

Arrangemang för studerande med specialbehov

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Description

Studieavsnittet är öppet för studenter i olika utbildningsprogram vid Helsingfors universitet och det lämpar sig för alla som är intresserade av ämnet.

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

  • Förstå grundläggande kunskaper och färdigheter i socialt arbete
  • Förklara hur socialt arbete som vetenskap utvecklats
  • Beskriva social arbetets centrala verksamhetsområden, centrala begrepp och metoder
  • Identifiera och ge exempel på socialt arbete som etiska ställningstaganden och hur socialt arbete formas av den historiska och samhälleliga kontexten.
  • Ta i beaktande att egna attityder och värderingar påverkar förståelsen av socialt arbete som profession.

Kursen består av föreläsningar, övningsarbeten och gruppuppgifter. Till kursen hör en skriftlig tentamen.

1a. Meeuwisse, Anna, Swärd, Hans, Sunesson, Sune, Knutagård, Marcus: Socialt arbete (3.e utgåvan) Natur & kultur 2016. ca 500 s.

1b. alternativt: Raunio, Kyösti: Olennainen sosiaalityössä. Gaudeamus 2009 s 326.

2a. Moren, Stefan: Undran inför socialt arbete. Studentlitteratur 2015.

2b alternativt: Juhila, Kirsi: Aika, paikka ja sosiaalityö. Vastapaino 2018.

Enligt skalan 0-5

Alla som avlägger studieperioden deltar i obligatoriska föreläsningar (80% närvaro) och grupparbeten, övningar och skriftlig tentamen där litteratur (punkterna 1-2 i den angivna litteraturen) tenteras.

Mer information om tider, platser och arbetsformer.

Läs mer här.

OBS! Uppgifterna om undervisningen kan komma att ändras på grund av de arrangemang som undantagssituationen kräver. Kursen kommer huvudsakligen att anordnas på distans enligt tiderna angivna i schemat, via Zoom eller Teams.

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

Tentanmälningarna görs till Soc & kom, till adressen kruununhaka-student@helsinki.fi. Anmäl dig senast 10 dygn före tentamenstillfället. Rubricera meddelandet med Tentanmälan, Soc&kom.

Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.

Studieavsnittet är en del av studierna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.