Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Timetable

Description

  • För dem som avlägger studieavsnittet som ämnesstudier i statskunskap med förvaltning krävs avklarad introduktionskurs i statskunskap.
  • För dem som avlägger studieavsnittet som en del av studiehelheten Statskunskap 2: Deltagandets politik krävs avklarad introduktionskurs i statskunskap.

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

  • förstå och förklara aktuella problem i politikens organisering
  • identifiera och bedöma sambandet mellan olika teorier på det aktuella området
  • analysera teoriernas betydelse för institutionella strukturer
  • ge exempel på hur teorierna kan användas i rätt kontext och hur de kan tillämpas

Studieavsnittets innehåll anges av den ansvariga läraren.

Enligt skalan 0-5

Please fill in chosen literature and information on how you are completing the course (even if there are no optional forms of completion)

Studieavsnittet är en del av studierna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.