Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 30.10.2017
10:15 - 11:45
Thu 2.11.2017
10:15 - 11:45
Mon 6.11.2017
10:15 - 11:45
Thu 9.11.2017
10:15 - 11:45
Mon 13.11.2017
10:15 - 11:45
Thu 16.11.2017
10:15 - 11:45
Mon 20.11.2017
10:15 - 11:45
Thu 23.11.2017
10:15 - 11:45
Mon 27.11.2017
10:15 - 11:45
Thu 30.11.2017
10:15 - 11:45
Mon 4.12.2017
10:15 - 11:45
Thu 7.12.2017
10:15 - 11:45
Mon 11.12.2017
10:15 - 11:45
Mon 18.12.2017
10:15 - 11:45

Registration and fee

75 euro. Mer information

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

Så här börjar du studera

När du studerar

Vi förbehåller oss rätten till förändringar i kursprogrammet.

Description

Kursen passar alla som är intresserade av ämnet.

Efter avlagt studieavsnitt kan studenten

  • förstå sociologin som samhällsvetenskap
  • förstå och förklara vad sociologi som vetenskap är
  • identifiera grundläggande sociologiska begrepp, teorier och forskningstraditioner
  • identifiera de centrala frågorna inom samt har kunskaper om några av sociologins delområden

Kursen består av föreläsningar och övningsarbeten. Till kursen hör en skriftlig tentamen.

Enligt skalan 0-5

Alla som avlägger studieperioden deltar i föreläsningar, övningar och skriftlig tentamen.

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

OBS! Tentanmälningarna görs till Soc & kom, till adressen kruununhaka-student@helsinki.fi. Anmäl dig senast 10 dygn före tentamenstillfället. Rubricera meddelandet med Tentanmälan, Soc&kom.

Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.