Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 30.10.2019
12:15 - 13:45
Fri 1.11.2019
10:15 - 11:45
Wed 6.11.2019
12:15 - 13:45
Fri 8.11.2019
10:15 - 11:45
Wed 13.11.2019
12:15 - 13:45
Fri 15.11.2019
10:15 - 11:45
Wed 20.11.2019
12:15 - 13:45
Fri 22.11.2019
10:15 - 11:45
Wed 27.11.2019
12:15 - 13:45
Fri 29.11.2019
10:15 - 11:45
Wed 4.12.2019
12:15 - 13:45
Wed 11.12.2019
12:15 - 13:45
Fri 13.12.2019
10:15 - 11:45
Thu 19.12.2019
12:15 - 14:45

Registration and fee

75 euro. Mer information.

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

Så här börjar du studera

När du studerar

Arrangemang för studerande med specialbehov

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Description

Studieavsnittet är öppet för studenter från olika utbildningsprogram och det passar alla som är intresserade av ämnet.

Efter avlagt studieavsnitt kan studenten

  • förstå sociologin som samhällsvetenskap
  • förstå och förklara vad sociologi som vetenskap är
  • identifiera grundläggande sociologiska begrepp, teorier och forskningstraditioner
  • identifiera de centrala frågorna inom samt har kunskaper om några av sociologins delområden

Kursen består av föreläsningar och övningsarbeten. Till kursen hör en skriftlig tentamen.

Enligt skalan 0-5

Alla som avlägger studieperioden deltar i föreläsningar, övningar och skriftlig tentamen.

Mer information om tider, platser, arbetsformer och litteratur finns här.

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

OBS! Tentanmälningarna görs till Soc & kom, till adressen kruununhaka-student@helsinki.fi. Anmäl dig senast 10 dygn före tentamenstillfället. Rubricera meddelandet med Tentanmälan, Soc&kom.

Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.

Studieavsnittet är en del av studierna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.