Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 17.1.2018
12:15 - 13:45
Mon 22.1.2018
14:15 - 15:45
Mon 29.1.2018
14:15 - 15:45
Mon 5.2.2018
14:15 - 15:45
Mon 12.2.2018
14:15 - 15:45
Mon 19.2.2018
14:15 - 15:45
Mon 26.2.2018
14:15 - 15:45
Wed 7.3.2018
12:15 - 13:45

Registration and fee

75 euro. Mer information

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

Så här börjar du studera

När du studerar

Vi förbehåller oss rätten till förändringar i kursprogrammet.

Description

Introduktionskursen i sociologi

Efter avlagt studieavsnitt kan studenten

  • jobba tillsammans med andra,
  • tolka och diskutera sociologiska frågeställningar,
  • tillämpa ett sociologiskt perspektiv på olika empiriska frågeställningar.

Litteraturstudier och grupparbeten. I studiecirklarna tillämpar deltagarna sociologiska begrepp och teorier från introduktionskursen I sociologi. Med hjälp av introducerande litteratur får de studerande övning i att tolka och diskutera aktuella sociala frågor. Deltagarna för protokoll över diskussionerna.

  • Ahrne, G. 2007. Att se samhället. Malmö: Liber. 116 s.
  • Edling, C. & Liljeros, F. red. 2016. Ett delat samhälle: makt, intersektionalitet och social skiktning (2:a uppl.). Stockholm: Liber. 224 s.
  • Lindgren, S. 2015 Sociologi 2.0. Samhällsteori och samtidskultur (2:a uppl.). Malmö: Gleerups. 240 s.

Enligt skalan 0-5.

Deltagande i studiecirklar och skrivande av protokoll samt inlämningsuppgifter.

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

OBS! Tentanmälningarna görs till Soc & kom, till adressen kruununhaka-student@helsinki.fi. Anmäl dig senast 10 dygn före tentamenstillfället. Rubricera meddelandet med Tentanmälan, Soc&kom.

Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.