Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

OBS! Kursen ordnas som webbkurs.

Enrol

Registration and fee

75 euro. Mer information

Öppna universitetets sommarundervisning är avgiftsfri för grundexamensstuderande vid Helsingfors universitet som är närvaroanmälda vid tidpunkten för anmälan med undantag för eventuella materialavgifter.

Anmäl dig via kursprogrammet.

Description

Studieavsnittet är öppet för studenter från olika utbildningsprogram och det passar alla som är intresserade av ämnet.

Efter avlagt studieavsnitt har studenten grundläggande kunskaper i ett tematiskt område inom sociologin och insikter om hur områdets teorier och begrepp kan tillämpas på aktuella samhällsfrågor.

På den tvärvetenskapliga kursen Kauhun ja pelon heijastuksia 5 sp behandlas skräck och rädsla ur olika perspektiv. Föreläsningarna hålls på finska men alla uppgifter kan skrivas på svenska.

Kursen kan ersätta studieavsnittet KSV-SL206 Valbar tematisk kurs i sociologi 5 sp.

Kursprogrammet

Enligt skalan 0-5