Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 28.10.2019
10:15 - 11:45
Wed 30.10.2019
10:15 - 11:45
Mon 4.11.2019
10:15 - 11:45
Wed 6.11.2019
10:15 - 11:45
Mon 11.11.2019
10:15 - 11:45
Wed 13.11.2019
10:15 - 11:45
Mon 18.11.2019
10:15 - 11:45
Wed 20.11.2019
10:15 - 11:45
Mon 25.11.2019
10:15 - 11:45
Wed 27.11.2019
10:15 - 11:45
Mon 2.12.2019
10:15 - 11:45
Wed 4.12.2019
10:15 - 11:45
Mon 9.12.2019
10:15 - 11:45
Wed 11.12.2019
10:15 - 11:45
Wed 18.12.2019
09:15 - 11:45

Registration and fee

75 euro. Mer information.

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

Så här börjar du studera

När du studerar

Arrangemang för studerande med specialbehov

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Description

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

  • förstå och förklara vad socialpsykologi som vetenskap är
  • förstå och förklara hur socialpsykologin som vetenskap utvecklats
  • beskriva socialpsykologins centrala forskningsmetoder och jämföra klassiska experiment och undersökningar med dagens forskning
  • förstå och tillämpa grundläggande socialpsykologiska begrepp
  • ge exempel på hur socialpsykologiska teorier tillämpas i praktiska situationer
  • känna till grunderna i några av socialpsykologins centrala forskningsområden
  • beskriva vad en socialpsykolog i arbetslivet sysslar med

Kursen består av föreläsningar samt övningar och uppgifter i grupp och individuellt. Minst 80 % närvaro förutsätts.

Enligt skalan 0-5

Mer information om tider, platser, arbetsformer och litteratur finns här.

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

OBS! Tentanmälningarna görs till Soc & kom, till adressen kruununhaka-student@helsinki.fi. Anmäl dig senast 10 dygn före tentamenstillfället. Rubricera meddelandet med Tentanmälan, Soc&kom.

Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Studieavsnittet är en del av studierna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.