Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 11.3.2020
10:15 - 11:45
Thu 12.3.2020
10:15 - 11:45
Wed 18.3.2020
10:15 - 11:45
Thu 19.3.2020
10:15 - 11:45
Wed 25.3.2020
10:15 - 11:45
Thu 26.3.2020
10:15 - 11:45
Wed 1.4.2020
10:15 - 11:45
Thu 2.4.2020
10:15 - 11:45
Wed 8.4.2020
10:15 - 11:45
Thu 16.4.2020
10:15 - 11:45
Wed 22.4.2020
10:15 - 11:45
Thu 23.4.2020
10:15 - 11:45
Wed 29.4.2020
10:15 - 11:45
Thu 30.4.2020
10:15 - 11:45

Registration and fee

75 euro. Mer information.

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

Så här börjar du studera

När du studerar

Arrangemang för studerande med specialbehov

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Description

Studieavsnittet lämpar sig för alla som är intresserade av ämnet.

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt:

  • känner till vilka fenomen och processer som kännetecknar samspelet i smågrupper
  • förstår hur sådant som kommunikationsmönster, samarbete, beslutsprocesser, konflikthantering och ledarskap kan komma att påverka samspelet i en smågrupp
  • kan iaktta och reflektera kring sitt eget sätt att fungera i grupp

Kursen består av gruppövningar och litteraturtentamen.

Enligt skalan 0-5.

Studieavsnittet avläggs genom deltagande i övningar i grupp (minst 80 % närvaro förutsätts) med tillhörande lärdagbok, samt litteraturtentamen. Litteraturen kan tenteras vid två allmänna tentamenstillfällen.

Mer information om tider, platser, arbetsformer och litteratur finns här.

Tiderna för övningsgrupperna meddelas senare. När du anmäler dig till kursen, meddela samtidigt om du har önskemål om vilken övningsgrupp du vill delta i. Meddela om önskemålen via den här blanketten. Grupperna kan fyllas snabbt, och därför kan vi inte garantera att du ryms med i den grupp du i första hand önskar delta i. Vi meddelar dig om detta i så fall.

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

OBS! Tentanmälningarna görs till Soc & kom, till adressen kruununhaka-student@helsinki.fi. Anmäl dig senast 10 dygn före tentamenstillfället. Rubricera meddelandet med Tentanmälan, Soc&kom.

Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Studieavsnittet är en del av studierna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.