Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Opintojakso on yhteisopetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman järjestämään opetukseen. Opintojaksolla on rajallinen määrä paikkoja.

Hyvä huomioida: Opetukseen saattaa tulla muutoksia poikkeustilanteen vaatimista järjestelyistä johtuen. Muutokset päivitetään järjestelmiin ja niistä tiedotetaan tarvittaessa ilmoittautuneille opiskelijoille.

The course is organized in co-operation with the ALKU. ALKU arranges the course in which the Open University students attend.

It should also be noted that more changes than usual may have to be made to the teaching programme after publication. The changes will be updated in the systems and, if necessary, they will be communicated directly to the students registered to the course.

Enrol

Timetable

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 18.8. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Huomaa: Opintojakso on yhteisopetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman järjestämään opetukseen. Opintojaksolla on rajallinen määrä paikkoja. Avoimen opiskelijat ilmoittautuvat Avoimen yliopiston verkkosivuilta kurssin opinto-ohjelman (kurssisivun) Ilmoittaudu–painikkeen kautta (ei WebOodissa).

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija: mikäli olet läsnäoleva tutkinto-opiskelija ja kurssin osallistumisoikeutta ei ole rajoitettu, voit ilmoittautua opintojaksolle tavanomaisia käytäntöjä noudattaen (koulutusohjelman opinto-oppaan kautta WebOodissa).

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Opintojakson kursseilla opiskelija oppii tarkastelemaan etnisyyden ja politiikan suhdetta Aasiassa. Opiskelija ymmärtää esimerkkien avulla miten etnistä identiteettiä voidaan määritellä. Hän osaa tunnistaa myös etnisyyden kehitystä ja toimintaa poliittisesti määritteleviä tekijöitä nyky-Aasiassa. Opiskelijalla on peruskäsitys yhteiskunnan ja sen instituutioiden kehittymisestä Aasiassa. Hän ymmärtää esimerkkien avulla eri kulttuurien merkityksen yhteiskunnallisessa toiminnassa. Opiskelijaa osaa tarkastella yhteiskunnan monimuotoisuutta ja siinä tapahtuvia muutoksia Aasiassa.

Opintojakson kursseilla tarkastellaan Aasian alueen keskeisten maiden kuten Kiina, Japani, Korea, Intia jne. yhteiskuntia. Kursseilla analysoidaan Aasian valtioiden yhteiskunnallista merkitystä myös globaalissa kontekstissa. Opetettavien kurssien aiheina voi olla myös Aasian etnisten vähemmistöjen ja enemmistöjen toimintaa politiikassa ja laajemmin koko yhteiskunnassa. Esiin tulevat eri etnisten ryhmien väliset jännitteet, kilpailutilanteet, mutta myös yhteiset toimintatavat esimerkiksi paikallispolitiikassa.

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0-5. Opintojakson arvosana määräytyy suoritustavan (esim. luentokurssi) mukaisesti määriteltyjen tehtävien, aktiivisuuden ja muiden suoritusvaatimusten perusteella. Arviointimenetelmät ovat kiinteässä yhteydessä osaamistavoitteisiin ja opintojakson opetusmenetelmiin.

Opintojakso on yhteisopetusta, jossa Avoimen opiskelija osallistuu koulutusohjelman järjestämään opetukseen. Rajallisesti paikkoja. Opintojakso järjestetään englanniksi.