Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kurssin lähiluennot on peruttu ja luennot siirretään kurssin oppimisympäristöön Moodleen, jossa kurssi suoritetaan.

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Kurssin lähiluennot on peruttu ja luennot siirretään kurssin oppimisympäristöön Moodleen, jossa kurssi suoritetaan.

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.
Lisäksi tulevat omatoimisten näyttelykäyntien maksut.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painikketta.

Description

Opintojakso sopii kaikille taidehistoriasta kiinnostuneille.

Ei edeltäviä opintoja.

Opiskelijalle muodostuu yleiskuva modernin ja nykyajan taidehistoriasta, sen kohteista ja keskeisistä teoksista. Hän on oppinut peruskäsitteitä ja tutkimushistoriaa, sekä tunnistamaan keskeisiä arkkitehtuurikohteita ja kuvataiteen piiriin kuuluvia teoksia. Opintojakson suoritettuaan hän on saanut perustaitoja katsomiseen ja havainnointiin sekä kykyjä analysoida taideteoksia ja visuaalista ympäristöä.

Luennot ja luettava kirjallisuus käsittelevät länsimaista (Eurooppa ja Yhdysvallat) taidehistoriaa 1900-luvun alusta nykyaikaan. Näyttelykäynnit kohdistuvat ajankohtaisiin näyttelyihin. Lähiekskursioilla tutustutaan samanaikaisiin kohteisiin Suomessa tai sopivaan museoon.

Kaikkia teoksia on saatavilla Helsingin Yliopiston kirjastossa (linkki vie haku-sivulle)

M. Stokstad & M. W. Cothren:
- Art History (4. painos vuodelta 2011) s. 960-964 ja s. 1011– 1135. Teoksen saatavuustieto Helsingin yliopiston kirjastot
- Art History teoksen 5. painos ilmestyi 2013. Teos käy tenttikirjaksi ja siitä luetaan vastaavat osa-alueet 5. painoksen saatavuustieto Helsingin yliopiston kirjastot

Artikkelit:
- H. Johansson: Luonto kuvataiteessa. Panteistisesta keinotekoiseen, paikallisesta globaaliin (s. 86–96); K. Saarikangas: Puhtaita ja valoisia koteja (s. 321–335); L.-M. Rossi: Ylevät, rumat ja haastavat: ruumiillisuus suomalaisessa 1900-luvun kuvataiteessa (s. 473–487). Teoksessa Suomen kulttuurihistoria 4, Koti, kylä, kaupunki, Tammi 2004.
- V. Lukkarinen: s. 20–81. Teoksessa Suomi-kuvasta mielenmaisemaan. Kansallismaisemat 1800- ja 1900-luvun vaihteen maalaustaiteessa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 965 / Taidekoti Kirpilän julkaisuja 3, 2004.
- J. Kokkonen, T.-J. Vuorenmaa & J. Hinkka: Suomalainen valokuva 1842–1992 (s. 11–39). Teoksessa Valokuvan taide. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 559 / VB-valokuvakeskuksen julkaisuja 2, 1992.
- P. Korvenmaa: s. 12–39, 172–209, 293–326. Teoksessa Taide & teollisuus. Johdatus suomalaisen muotoilun historiaan. Taideteollinen korkeakoulu / Taik Books 2009
- T. Karjalainen: s. 24–44. Teoksessa Uuden kuvan rakentajat. Konkretismin läpimurto Suomessa. WSOY 1990.
- U. Pallasmaa: Poliittisuus maalaustaiteessa s. 148–155. Teoksessa Pinx – Maalaustaide Suomessa 5 . Tarinankertojia. W&G 2003.
- R. Nikula: s. 93–205. Teoksessa Suomen arkkitehtuurin ääriviivat. Otava 2005.

Tekstejä pitää lukea etukäteen ennen kyseisen aiheen luentoa ja kerrata luentokuulustelua varten.

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetuskerroille, näyttelykäyntejä ja hyväksyttyä arvosanaa kuulusteluista. Jakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Verkkoluennot, mahdollinen virtuaaliekskursio sekä kotitentti, jossa tentitään luennot sekä kirjallisuus.

HUOM! Kurssin lähiluennot on peruttu. Luennot julkaistaan tallenteina Moodlessa alla näkyviin päivämääriin mennessä. Pienet poikkeukset aikataulussa ovat mahdollisia.

Luennot Moodlessa:
- ti 31.3. 1800–1900-lukujen kaupunkirakennustaide ja 1900-luvun vuosisadanvaihteen arkkitehtuuri, Katja Raunio
- to 2.4. 1800–1900-lukujen kaupunkirakennustaide ja 1900-luvun vuosisadanvaihteen arkkitehtuuri, Katja Raunio
- ti 7.4. Suomalainen taideteollisuus 1900–2000-luvuilla, Susanna Aaltonen
- to 9.4. Suomalainen taideteollisuus 1900–2000-luvuilla, Susanna Aaltonen
- ti 14.4. Kuvataide 1900–1950, Juha-Heikki Tihinen
- to 16.4. Kuvataide 1950 lähtien, Juha-Heikki Tihinen
- ti 21.4. 1900-luvun arkkitehtuuri, Juhana Lahti
- to 23.4. 1900-luvun arkkitehtuuri, Juhana Lahti
- ke 29.4. Teema: ”Taideinstituutiot ja taidenäyttelyiden/taiteen poliittisuus ”, Maija Koskinen
- ti 5.5. 1900-luvun arkkitehtuuri, Juhana Lahti (luentomuutos tehty 12.2.20)

Lähiekskursio kaupunkikävelynä Kampin ympäristössä on peruttu. Osio suoritetaan tehtävällä Moodlessa.

Tenttipäivät: HUOM! Tentit toteutetaan kotitentteinä Moodlessa.
- la 16.5.2020 klo 8-20
- ke 1.7. klo 8-20

Muista ilmoittautua tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää. Ilman ilmoittautumista tenttiin ei ole mahdollista osallistua. Opintomaksuun sisältyvät molemmat opinto-ohjelmassa mainitut vaihtoehtoiset tenttipäivät.

Tenttiohjeet
Tenttipaikat
Käytännön ohjeita opiskeluun

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakson alkaessa. Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (= kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso on osa Taidehistorian tieteenalaopintoja:
- Euroopan ja Suomen taidehistorian suuntauksia 1500-luvun loppuun 5 op (KUKA-TA211)
- Euroopan ja Suomen taidehistorian suntauksia 1600-luvulta 1800-luvun loppuun 5 op (KUKA-TA212)
- Taidehistorian suuntauksia 1900-luvun alusta 2000-luvulle 5 op (KUKA-TA213)