Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

HUOM! Opintojakson 18.4.2020 tentti järjestetään kotiesseenä/-tenttinä Moodlessa.

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

HUOM! Opintojakson 18.4.2020 tentti järjestetään kotiesseenä/-tenttinä.

DateTimeLocation
Sat 5.10.2019
09:00 - 12:00
Wed 18.12.2019
17:00 - 20:00
Wed 12.2.2020
17:00 - 20:00
Sat 18.4.2020
09:00 - 12:00

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Opiskelija saa peruskäsityksen taidehistorian tutkimushistoriasta ja taidehistoriallisesta ajattelusta. Hän ymmärtää taidehistorian tutkimuksen historiallisesti muuttuvan luonteen ja tunnistaa keskeiset suuntaukset ja keskustelut.

Opintojakso on sidoksissa opintojaksolle Taidehistorian lähestymistapoja (TA215), sillä tutkimushistoriaan kuuluvat teoreettiset avaukset ja painotukset ovat vuorovaikutuksessa käynnissä olevan ajattelun ja ajankohtaisten näkökulmien kanssa.

Tentittävä kirjallisuus:

  • Arkkitehtuuri on totta (Abacus 2). Toim. Riitta Nikula 1991. Helsinki: Suomen rakennustaiteen museo.
  • The Art Historian. National Traditions and Institutional Practices. Ed. Michael F. Zimmerman 2003.
  • Minor, Vernon Hyde 1994. Art History’s History.
  • Modernismi – historismi (Abacus 1). Toim. Riitta Nikula 1989. Helsinki: Suomen rakennustaiteen museo.
  • Ringbom, Sixten 1986. Art History in Finland before 1920. The History of Learning and Science in Finland 1828–1918, 15 b. Helsinki: Societas Scientiarum Fennica.
  • Väätäinen, Marja 2010. Ringbom and Kandinsky: the Contested Roots of Modern Art. Teoksessa Mind and Matter – Selected Papers of Nordik 2009 Conference for Art Historians. Taidehistoriallisia tutkimuksia – Konsthistoriska studier 41. Ed. Johanna Vakkari. Helsinki: Taidehistorian seura, s. 66–81.

Jakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Kirjallisuustentti

Tenttipäivät:

la 5.10.2019 klo 9-12
ke 18.12.2019 klo 17-20, HUOM! Tenttipäivää siirretty 8.8.19 viikolla eteenpäin.
ke 12.2.2020 klo 17-20
la 18.4.2020 klo 9-12 HUOM! Lähitentti korvataan kotiesseellä/-tentillä. Tarkemmat ohjeet saat ilmoittautumisen jälkeen opettajalta.

Muista ilmoittautua tenttiin. Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Tenttiohjeet
Tenttipaikat
Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.