Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa, tuntee ja osaa analaysoida kulttuuri-ilmiöiden esittämiseen vaikuttavia traditioita ja ajankohtaisia ominaispiirteitä. Hän osaa reflektoida omaa toimintaansa kulttuuristen ilmiöiden tulkitsijana ja esitysten tuottajana.

Opintojakson aikana opiskelija tutustuu erilaisiin kulttuurisen esittämisen konkreettisiin muotoihin ja analysoi näiden taustalla olevia tekijöitä.

Ilmoitetaan jakson tiedoissa.

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin. Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

0-5. Arviointi perustuu osaamistavoitteiden toteutumiseen.

Jakso on osa kansatieteen opintoja.