Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Huom! Suomenlinnan kulttuuriperintöprosessit ja kulttuurinen kestävyys -opintojakson laajuus on 5 op.

Description

Opiskelija tunnistaa tietyn kulttuuriperinnön tutkimuksen erikoisalan keskeiset kysymykset ja työkalut. Hän osaa selittää erityisteeman ilmiöitä, muotoilla siihen liittyviä tutkimuskysymyksiä ja kerätä oleellista lähdeaineistoa. Hän tulkitsee kulttuuri-ilmiöitä erityisteeman näkökulmasta.

Opiskelijan vapaasti valitsema erikoistumisjakso.

Opintojakson kirjallisuus vaihtelee jakson sisällön mukaisesti.

Arviointi asteikolla 0-5. Arvioinnissa painotetaan opintosisältöjen kytkemistä kulttuuriperinnön tutkimuksen käsitteisiin, menetelmiin ja teorioihin.

No prerequisites.

Courses are often unique. The course does not repeat basic data, so students are advised to self-review basic concepts if necessary.

Cultural heritage studies