Kuva: Pexels

Millaista on oppijalähtöinen matematiikan opetus yläkoulussa?
Miten matematiikkaa opitaan yhdessä?

Registration and fee

Maksuton.

Lisätietoja.

Tieto opintojaksolle ilmoittautumisesta päivittyy myöhemmin.

Mikäli haluat suorittaa jakson ja saada suoritusmerkinnän Helsingin yliopiston opintorekisteriin, sinun tulee ilmoittautua Avoimeen yliopiston opiskelijaksi. Tämä tapahtuu kurssin MOOC-oppimisympäristössä sen jälkeen, kun olet suorittanut kurssin.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa

Description

Matematiikan aineenopettajat ja erityisopettajat vuosiluokilla 7–9 sekä alan opiskelijat.

Kurssin teoriaosa on avoinna kaikille kiinnostuneille riippumatta siitä, onko parhaillaan opetustyössä. Teoriaosaan voivat osallistua siis myös mm. opiskelijat, työttömät, hoitovapaalla olevat ja muut matematiikan opetuksesta kiinnostuneet. Opetuksen kehittäjällä on oltava opetusryhmä käytettävissä.

AYLUMA-101: Matematiikan polulla varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle 3 op

Opintojakson suoritettuasi

  • Tunnet monipuolisesti keinoja tukea oppilaiden käsitteellisen ja menetelmällisen osaamisen kehittymistä ja myönteistä suhtautumista matematiikkaan toiminnallisuuden, yhteisöllisen tiedonrakentelun ja ajattelun kielentämisen keinoin.
  • Tunnet ongelmanratkaisun, mallintamisen ja ohjelmoinnillisen ajattelun roolin koulumatematiikassa ja osaat huomioida nämä omassa opetuksessasi.
  • Hahmotat koulumatematiikan sekä sen yhteiskunnallisessa että historiallisessa kontekstissa.
  • Ymmärrät arvioinnin merkityksen oppimisen ohjaamisessa ja tukemisessa.
  • Osaat rakentaa käsitteellistä ymmärtämistä tukevia ja oppilaita motivoivia opetustuokioita.
  • Osaat suunnitella ja toteuttaa aidosti monipuolista arviointia, joka on yhteydessä oppimiseen ja opetukseen.

Opintojaksolla paneudutaan oppijalähtöiseen matematiikan opetukseen erilaisista teoreettiisista näkökulmista ja sovelletaan näitä lähestymistapoja käytäntöön. Keskeisiä teemoja ovat matemaattisen ajattelun kielentäminen, yhdessä luodut merkitykset ja yhdessä oppiminen, tiedonkäsittely- ja ongelmanratkaisutaidot sekä matematiikan historialliset ja yhteiskunnallisesti kiinnostavat sovellukset. Lisäksi opintojaksolla paneudutaan oppimista edistävään arviointiin.

Suositeltavaa oheislukemista:

Luostarinen, A. & Nieminen, J. (2019) Arvioinnin käsikirja. PS-kustannus

Nieminen, J. (4/2018). Esteetöntä matematiikan arviointia kaikille oppijoille. Dimensio. Luettavissa osoitteessa https://www.researchgate.net/publication/330184119_Esteetonta_matematiikan_arviointia_kaikille_oppijoille
Matematiikan oppijat eivät ole arvioinnissa lähtökohtaisesti samalla viivalla, jolloin myös arviointimenetelmien tarjoamat tulokset ovat vääristyneitä. Esteetön matematiikan arviointi pyrkii huomioimaan erilaiset oppijat sekä tarjoamaan monipuolisia mahdollisuuksia näyttää matematiikan osaamisen kykyjä. Tällainen arviointi on inklusiivista, sillä pyrkimällä esteettömiin oppimisympäristöihin vähennetään tarvetta erilaisiin erityisjärjestelyihin.

Pehkonen, E. ja Rossi, M. (2018) Hyvää matematiikan opetusta etsimässä. MFKA-kustannus

Siltanen, S. (2019) Astu matematiikan maailmaan. Otava

Tuohilampi, L. (2017) Matikkanälkä. PS-kustannus

Hyväksytty/hylätty

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Kurssimateriaali sijaitsee verkko-oppimisympäristössä ja sisältää videoluentoja, tekstejä, monisteita ja äänitallenteita sekä materiaaliin perehtymistä kartoittavia pieniä tehtäviä.

Opintojakson aikana opiskelija suunnittelee ja toteuttaa vähintään neljä (4) pientä opetuskokeilua koulussa (tai muussa oppilaitoksessa). Kokeiluiden tarkka määrä ilmoitetaan opintojakson alkaessa. Kokeiluista palautetaan raportit verkko-oppimisympäristöön. Opiskelija vastaa itse sopivan kokeilupaikan / -paikkojen hankkimisesta.

Kurssialue avautuu osallistujille 11.1.2021, ja kurssisuoritukset tulee olla palautettuna 18.4.2021 mennessä. Tuolla aikavälillä kurssilla voi edetä yhteisessä, joustavassa aikataulussa tai aloittaa kurssin haluamanaan ajankohtana ja suorittaa oman aikataulun mukaisesti.

Opintojakso on osa LUMATIKKA-opintoja.