Kuva: Pexels

Miten tuetaan opiskelijan matemaattisen itseluottamuksen kehittymistä?
Miten opettajan oma matematiikkakuva näkyy opetuksessa?

Registration and fee

Maksuton.

Lisätietoja.

Ilmoittaudu kurssin verkko-opintoihin tällä lomakkeella 4.5.-30.8. välisenä aikana. Ohjeita: https://lumatikka.luma.fi/lukio/

Mikäli haluat suorittaa jakson ja saada suoritusmerkinnän Helsingin yliopiston opintorekisteriin, sinun tulee ilmoittautua Avoimeen yliopiston opiskelijaksi. Tämä tapahtuu kurssin MOOC-oppimisympäristössä sen jälkeen, kun olet suorittanut kurssin.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Matematiikan aineenopettajat ja erityisopettajat lukiossa sekä alan opiskelijat.

Kurssin teoriaosa on avoinna kaikille kiinnostuneille riippumatta siitä, onko parhaillaan opetustyössä. Teoriaosaan voivat osallistua siis myös mm. opiskelijat, työttömät, hoitovapaalla olevat ja muut matematiikan opetuksesta kiinnostuneet. Opetuksen kehittäjällä on oltava opetusryhmä käytettävissä.

AYLUMA-101: Matematiikan polulla varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle 3 o

Opintojakson suoritettuasi

  • Tunnet matematiikan prosessitavoitteiden sisällöt ja ymmärrät niiden merkityksen lukiomatematiikan oppimistavoitteina.
  • Tunnet laajasti erilaisia keinoja tukea matematiikan osaamisen kehittymistä ja myönteistä suhtautumista matematiikkaan kielentämisen, yhteisöllisyyden, eri esitysmuotojen, todistamistyyppisen ajattelun ja arvioinnin keinoin.
  • Hahmotat matematiikan merkityksen sekä yhteiskunnallisessa että historiallisessa kontekstissa ja ymmärrät yhteiskunnassa tapahtuvan kehityksen vaikutuksen koulumatematiikkaan.
  • Osaat suunnitella ja toteuttaa monipuolista matematiikan opetusta, jossa tulevat huomioiduiksi sisältötavoitteiden ohella matematiikan prosessitavoitteet.

Opintojaksolla käsitellään sekä lyhyen että pitkän matematiikan oppimiseen ja opettamiseen liittyviä teemoja. Punaisena lankana on opiskelijoiden syvällisen matemaattisen ymmärryksen ja matemaattisen itseluottamuksen kehittymisen tukeminen. Aihetta lähestytään matematiikan sisältötavoitteita yleisempien prosessitavoitteiden näkökulmasta. Lisäksi opintojaksolla pohditaan sitä, mitä ovat matematiikka ja matematiikan osaaminen ja miten opettajan oma matematiikkakuva näkyy opetuksen painotuksissa. Opintojaksolla käsitellään myös oppimista tukevaa arviointia.

Suositeltavaa oheislukemista:

Luostarinen, A. & Nieminen, J. (2019) Arvioinnin käsikirja. PS-kustannus

Pehkonen, E. ja Rossi, M. (2018) Hyvää matematiikan opetusta etsimässä. MFKA-kustannus

Siltanen, S. (2019) Astu matematiikan maailmaan. Otava

Tuohilampi, L. (2017) Matikkanälkä. PS-kustannus

Hyväksytty/hylätty

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Kurssimateriaali sijaitsee verkko-oppimisympäristössä ja sisältää videoluentoja, tekstejä, monisteita ja äänitallenteita sekä materiaaliin perehtymistä kartoittavia pieniä tehtäviä.

Opintojakson aikana opiskelija suunnittelee ja toteuttaa vähintään neljä (4) pientä opetuskokeilua lukiokoulutusta antavassa oppilaitoksessa. Kokeiluiden tarkka määrä ilmoitetaan opintojakson alkaessa. Kokeiluista palautetaan raportit verkko-oppimisympäristöön. Opiskelija vastaa itse sopivan kokeilupaikan / -paikkojen hankkimisesta.

Kurssialue avautuu osallistujille 31.8.2020, ja kurssisuoritukset tulee olla palautettuna 29.11.2020 mennessä. Tuolla aikavälillä kurssilla voi edetä yhteisessä, joustavassa aikataulussa tai aloittaa kurssin haluamanaan ajankohtana ja suorittaa oman aikataulun mukaisesti.

Opintojakso on osa LUMATIKKA-opintoja.