Kuva: Pexels

Kurssilla kehitetään omia valmiuksia opettaa algoritmista ajattelua ja ohjelmointia eri ikäisille monenlaisilla tavoilla.

Registration and fee

Maksuton.

Lisätietoja.

lmoittaudu kurssin verkko-opintoihin tällä lomakkeella 2.11.-10.1.2021 välisenä aikana. Ohjeita: https://lumatikka.luma.fi/algoritminen-ajattelu/

Mikäli haluat suorittaa jakson ja saada suoritusmerkinnän Helsingin yliopiston opintorekisteriin, sinun tulee ilmoittautua Avoimeen yliopiston opiskelijaksi. Tämä tapahtuu kurssin MOOC-oppimisympäristössä sen jälkeen, kun olet suorittanut kurssin.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Kurssi on suunnattu esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion opettajille ja erityisopettajille. Myös alan opiskelijoille on hyötyä kurssimateriaaleista.

Opintojakson suorittamista tukevat ohjelmoinnin opinnot, esimerkiksi AYLUMA-110 Ohjelmoinnin merkitys matematiikan opetuksessa, sekä tietämys/opinnot tietokoneiden ja palveluiden roolista yhteiskunnassa.

Opintojakson suorittamisen jälkeen

  • olet kehittänyt omaa algoritmista ajatteluasi sekä ymmärrystäsi tieto- ja viestintäteknologian toimintaperiaatteista;
  • olet saanut ensikosketuksen ohjelmointiin visuaalisen ohjelmointikielen avulla sekä saanut mahdollisuuden tekstipohjaiseen ohjelmointiin tutustumiseen ja sen harjoittelemiseen ja
  • olet saanut hyvät valmiudet perehtyä aiheeseen itsenäisesti ja siten syventää osaamistaasi.

Lisäksi

  • olet kehittänyt valmiuksiasi opettaa algoritmista ajattelua ja ohjelmointia eri luokka-asteille sopivalla tavalla ja
  • hahmotat, miltä oppijan oppimispolku ohjelmoinnin opetuksessa näyttää, lähtien varhaiskasvatuksesta aina toisen asteen loppuun saakka.

Tämän soveltamiseksi

  • olet saanut konkreettisia ohjeita, leikkejä, harjoituksia, projekteja, oppimismateriaaleja ja uusia ideoita opetuksessasi kokeiltavaksi ja
  • ymmärrät, millä tavalla ohjelmointi tukee matematiikan taitojen kehittymistä sekä millä tavalla ohjelmoinnin harjoittelu edistää opetussuunnitelmien laaja-alaisen osaamisen tavoitteita.

Opintojakso muodostuu kolmesta teemaosasta:

  1. Opettajan oman algoritmisen ajattelun ja ohjelmointitaidon kehittäminen.
  2. Ohjelmoinnin opettaminen eri luokka-asteilla.
  3. Oman koulun ohjelmointiopetusympäristön ja opetusta tukevan verkoston haltuunotto.

Verkko-opintojen sisältö, johon on merkitty pakolliset osuudet/kirjallisuus.

Hyväksytty/hylätty

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Opintojaksolla tehdään itsenäisesti ohjelmointitehtäviä, tuotetaan kuvauksia algoritmeista, osallistutaan keskustelutehtäviin muiden opiskelijoiden kanssa ja laaditaan opintojakson aiheisiin liittyvä tuntisuunnitelma, josta saa sekä vertais- että opettajapalautetta.

Kurssialue avautuu osallistujille 11.1.2021, ja kurssisuoritukset tulee olla palautettuna 18.4.2021 mennessä. Tuolla aikavälillä kurssilla voi edetä yhteisessä, joustavassa aikataulussa tai aloittaa kurssin haluamanaan ajankohtana ja suorittaa oman aikataulun mukaisesti.

Opintojakso on osa LUMATIKKA-opintoja.