Kuva: Pexels

Miten visuaalisen taiteen ilmiöt liittyvät matematiikkaan? Miten toteutetaan innostava opetustuokio taidetta hyödyntäen?

Registration and fee

Maksuton.

Lisätietoja.

Tieto opintojaksolle ilmoittautumisesta päivittyy myöhemmin.

Mikäli haluat suorittaa jakson ja saada suoritusmerkinnän Helsingin yliopiston opintorekisteriin, sinun tulee ilmoittautua Avoimeen yliopiston opiskelijaksi. Tämä tapahtuu kurssin MOOC-oppimisympäristössä sen jälkeen, kun olet suorittanut kurssin.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Kurssi soveltuu varhaiskasvatuksen ja luokanopettajille sekä matematiikan, kuvataiteen ja käsityön aineenopettajille kaikilla asteilla. Ihanteellisinta on, jos kurssille osallistuu tiede- ja taideaineiden opettajia, joilla on mahdollisuus ideoida yhteistyötä omassa koulussaan tai päiväkodissaan.

Myös alan opiskelijoille on hyötyä kurssin materiaaleista, mutta opetuskokeilun suorittamiseen tulee olla opetusryhmä käytettävissä.

Opintojakson suoritettuasi

  • tunnet useita matematiikan ja visuaalisen taiteen rajapintaan sijoittuvia ilmiöitä, kuten symmetriat ja säännönmukaisuudet, ja hahmotat, miten nämä ilmiöt liittyvät matematiikkaan.
  • osaat toteuttaa ilmiöpohjaisen ja innostavan opetustuokion matematiikkaa ja taidetta yhdistäen.

Opintojaksolla liikutaan matematiikan ja visuaalisen taiteen rajapinnassa. Opintojakson materiaalipankki sisältää videoita, tekstejä ja linkkivinkkejä aiheista fraktaalit, laatoitukset, kultainen suhde, origamit ja muu paperitaide, muodot, solmut, geometriat sekä rakentelu ja matemaattiset kappaleet. Opintojaksolla suunnitellaan ja toteutetaan oma opetuskokeilu yhdestä kurssin aiheesta ja palautettiin kokeilusta raportti.

Oheislukemista kiinnostuneille:

Fenyvesi, K., Téglási, I. ja Szilágyi, I. (2014) Adventures On Paper. New teaching material with GeoGebra applications. Eger: Eszterházy Károly College. Haettavissa osoitteesta: http://www.elmenymuhely.hu/adventures-on-paper/

Salmela, E. (2016) Matematiikkaa origameilla (pro gradu –tutkielma, Helsingin yliopisto). http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112252017

Hyväksytty/hylätty

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Kurssimateriaali sijaitsee verkko-oppimisympäristössä ja sisältää videoluentoja, kuvia, tekstejä ja linkkivinkkejä. Opintojakso suoritetaan suunnittelemalla ja toteuttamalla ilmiöpohjainen opetuskokeilu päiväkodissa, koulussa tai muussa oppilaitoksessa. Kokeilusta palautetaan raportti verkko-oppimisympäristöön. Opiskelija vastaa itse sopivan kokeilupaikan hankkimisesta.

Kurssialue avautuu osallistujille 11.1.2021, ja kurssisuoritukset tulee olla palautettuna 18.4.2021 mennessä. Tuolla aikavälillä kurssin voi aloittaa haluamanaan ajankohtana ja suorittaa oman aikataulun mukaisesti.

Opintojakso on osa LUMATIKKA-opintoja.