Kuva: Pexels

Miten voidaan hyödyntää ohjelmoinnin opettamista koulussa matematiikan opetuksen osana?

Registration and fee

Maksuton.

Lisätietoja.

Tieto opintojaksolle ilmoittautumisesta päivittyy myöhemmin.

Mikäli haluat suorittaa jakson ja saada suoritusmerkinnän Helsingin yliopiston opintorekisteriin, sinun tulee ilmoittautua Avoimeen yliopiston opiskelijaksi. Tämä tapahtuu kurssin MOOC-oppimisympäristössä sen jälkeen, kun olet suorittanut kurssin.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Kurssi on suunnattu erityisesti yläkoulun ja lukion matematiikan opettajille sekä luokanopettajille vuosiluokilla 3-6. Myös alan opiskelijoille on hyötyä kurssin materiaaleista.

Opintojakso on esitietovaatimus AYLUMA-111 Ohjelmoinnin merkitys matematiikan opetuksessa harjoitustyölle (1 op), joka voidaan suorittaa samanaikaisesti tämän opintojakson kanssa.

Opintojakson suoritettuasi

  • tunnet ohjelmoinnin kouluopetukseen suunnatun Tie koodariksi -sivuston,
  • hallitset tekstipohjaisen ohjelmoinnin alkeet,
  • olet saanut näkemystä ohjelmoinnin opettamisesta koulussa matematiikan opetuksen osana.

Tie koodariksi on erityisesti koulujen opetuskäyttöön suunnattu sivusto, jossa harjoitellaan ohjelmointia matematiikan näkökulmasta. Opintojaksolla tutustutaan Python-ohjelmoinnin alkeisiin Tie koodariksi -sivuston harjoitusten kautta ja pohditaan harjoitusten soveltumista kouluopetukseen.

(Pakollinen) Kurssin verkkomateriaali:

Hyväksytty/hylätty

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Opintojakso sisältää ohjelmointiharjoituksia harjoitteluympäristössä, sekä pohdintatehtävän / -tehtäviä.

Kurssialue avautuu osallistujille 11.1.2021, ja kurssisuoritukset tulee olla palautettuna 18.4.2021 mennessä. Tuolla aikavälillä kurssin voi aloittaa haluamanaan ajankohtana ja suorittaa oman aikataulun mukaisesti.

Opintojakso on osa LUMATIKKA-opintoja.