Kuva: Pexels

Miten toteutetaan opetustuokio, jossa tutkitaan matemaattista ilmiötä ohjelmoinnin avulla? Miten kehittää ongelmanratkaisukykyä?

Registration and fee

Maksuton.

Lisätietoja.

Tieto opintojaksolle ilmoittautumisesta päivittyy myöhemmin.

Mikäli haluat suorittaa jakson ja saada suoritusmerkinnän Helsingin yliopiston opintorekisteriin, sinun tulee ilmoittautua Avoimeen yliopiston opiskelijaksi. Tämä tapahtuu kurssin MOOC-oppimisympäristössä sen jälkeen, kun olet suorittanut kurssin.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa

Description

Opintojakso on suunnattu perusopetuksen vuosiluokilla 3–9 opettaville, toisella asteella matematiikkaa opettaville sekä alan opiskelijoille.

AYLUMA-110 Ohjelmoinnin merkitys matematiikan opetuksessa

Opintojakson suoritettuasi

  • tunnet matematiikan opetukseen sopivia ohjelmoinnin sovelluksia,
  • osaat toteuttaa opetustuokion, jossa tutkitaan matemaattista ilmiötä ohjelmoinnin avulla,
  • olet kartuttanut keinovalikoimaa, joilla tukea oppijoiden algortimisen ajattelun, ongelmanratkaisutaitojen ja ohjelmointiosaamisen kehittymistä,
  • olet muodostanut yleiskuvaa ohjelmoinnin merkityksestä ja mahdollisuuksista koulun matematiikan opetuksessa.

Opintojaksolla tutustutaan matematiikan opetukseen sopiviin ohjelmoinnin sovelluksiin. Opintojakson oppimateriaalina on digikirjanen Ohjelmointia matematiikan opetukseen (Laaksonen 2020). Kirjasessa esitellään perus- ja lukio-opetukseen sopivia tutkimustehtäviä, joita voi luontevasti lähestyä ohjelmoinnin keinoin. Tehtävissä toistuva teema on tietokoneen tehokkuus: ohjelmoinnin avulla voidaan toistaa asioita automaattisesti hyvin nopeasti. Tämän avulla voidaan tutkia monenlaisia matemaattisia ilmiöitä, joita olisi vaikeaa tai mahdotonta lähestyä perinteisin keinoin. Lisäksi kirjasen harjoituksissa tutustutaan tekoälyn toteuttamiseen.

Pakollinen kirjallisuus:

Antti Laaksonen: Ohjelmointia matematiikan opetukseen (avoin verkkomateriaali)

Hyväksytty/hylätty

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Opintojakso suoritetaan suunnittelemalla ja toteuttamalla ohjelmoinnin opetuskokeilu koulussa tai muussa oppilaitoksessa. Kokeilusta palautetaan raportti verkko-oppimisympäristöön. Opiskelija vastaa itse sopivan kokeilupaikan hankkimisesta.

Kurssin oppimisympäristö avautuu osallistujille 11.1.2021. Kurssisuoritukset tulee olla palautettuna 18.4.2021 mennessä. Tuolla aikavälillä opinnot voi aloittaa haluamanaan ajankohtana ja edetä omassa tahdissa

Opintojakso on osa LUMATIKKA-opintoja.