Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Lisätietoa opintojakson aikatauluista julkaistaan maaliskuun 2018 aikana.

DateTimeLocation
Tue 31.7.2018
16:30 - 18:00
Tue 31.7.2018
18:15 - 19:45
Wed 1.8.2018
16:30 - 18:00
Wed 1.8.2018
18:15 - 19:45
Mon 6.8.2018
16:30 - 19:45
Tue 7.8.2018
16:30 - 18:00
Tue 7.8.2018
18:15 - 19:45
Wed 8.8.2018
16:30 - 18:00
Wed 8.8.2018
18:15 - 19:45
Mon 13.8.2018
16:30 - 19:45
Tue 14.8.2018
16:30 - 18:00
Tue 14.8.2018
18:15 - 19:45
Wed 15.8.2018
16:30 - 18:00
Wed 15.8.2018
18:15 - 19:45
Mon 20.8.2018
16:30 - 19:45
Tue 21.8.2018
16:30 - 18:00
Tue 21.8.2018
18:15 - 19:45
Wed 22.8.2018
16:30 - 18:00

Material

Materiaalit ovat saatavilla kurssin Moodle-sivulta

Conduct of the course

Luentoja on 7 x 2 h = 14 h. Lisäksi kurssilla tehdään harjoitustöitä 7 x 4 h = 28 h. Harjoituksista kirjoitetaan jokaisesta 1-2 sivun raportti eli yhteensä 7 lyhyttä raporttia. Kurssin lopuksi on lopputentti. Tentissä on 1 kysymys luennoista ja 1 kysymys oheiskirjallisuudesta.

Suoritusohjeet:
• Luennot + harjoitustyöt + kirjallisuus

• Kurssi arvioidaan asteikolla: hylätty, 1-5
◦ Arvosana muodostuu tentin ja harjoitusraporttien pisteiden keskiarvosta.
◦ Harjoitusraportit vastaa 50 % ja tentti 50 % kurssin loppuarvosanasta.
◦ Tentissä on 1 kysymys luennoista ja 1 kysymys kirjallisuudesta

• Kurssin läpäiseminen edellyttää kaikkien harjoitustöiden tekemistä ja niistä raportointia.
◦ Sinun pitää raportoida jokaisesta harjoitustyöstä viikon kuluessa yhden-kahden sivun mittainen raportti.
◦ Raportti sisältää:
1. Lyhyen kuvauksen tehdystä harjoituksesta (mitä tehtiin)
2. Kuvan, kartan tai kuvakaappauksen harjoituksen lopputuotteesta
3. Omaa pohdintaa siitä mitä opit harjoitustyössä, mikä oli vaikeaa ja mikä helppoa.
◦ Nämä kolme (3) asia pitää mahtua 1-2 sivulle. Liitteenä olevat kartat ja kuvat saavat ylittää sivumäärän.
◦ Palauta jokainen raportti viimeistään yhden viikon kuluessa. Lataa harjoituskerran raportti Moodlen linkkien kautta Moodle-sivustolle, ja kurssin opettaja tarkistaa sen ja antaa kommentteja.
• Tentti
◦ Tenttiaika on 2 tuntia
◦ Tentittävään sisältöön kuuluvat luennot, harjoitustehtävissä opitut asiat sekä oheiskirjallisuus
◦ Tentissä on 1 kysymys luennoista ja 1 kysymys kirjallisuudesta
◦ Tentti 28.8.2018 tistai 16:30-18:30 (sali Exactum B121)
◦ Hylätyn tentin voi uusia kuukauden kuluessa Examinarium-tenttiakvaariossa (ilmoittautuminen suoraan opettajalle petteri.muukkonen@helsinki.fi). Opettaja luo sinulle henkilökohtaisen tentin, ja voit suorittaa sen itse valitsemallasi ajalla kuukauden kuluessa jossakin Examinarium-toimipisteessä.

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Kurssin käytyään opiskelija:

 • ymmärtää geoinformatiikan aseman tieteenä ja tutkimusmenetelmänä yhteiskunnassa, tieteessä ja muissa toimintakentissä
 • tuntee geoinformatiikan perusteet
 • osaa etsiä itsenäisesti paikkatietoaineistoja ja ymmärtää niiden taustalla olevat pääperiaatteet
 • osaa geoinformatiikkaan liittyviä keskeisimpiä käsitteitä
 • saa perusteet pohtia kriittisesti paikkatietoaineistoja
 • saa perusteet tulkita spatiaalisia ilmiöitä ja prosesseja paikkatietoaineistoista

Luennoilla käsitellään geoinformatiikan perusteita. Keskeisiä sisällöllisiä teemoja ovat: 1

 • geoinformatiikan käyttäjät, osa-alueet sekä paikkatietojärjestelmien osat ja päätehtävät
 • geoinformatiikan kehittyminen historian kuluessa
 • paikkatiedon perusominaisuudet kuten esimerkiksi attribuutti- ja sijaintitiedot
 • paikkatiedon ymmärtäminen karttatasoina
 • paikkatietomallien perusominaisuudet (rasteri ja vektori)
 • perustiedot projektioista ja koordinaatistoista
 • perustiedot paikkatiedon tuottamisen eri menetelmistä ja aineistolähteistä

Kirjallisuus ilmoitetaan Moodlessa.

Tentti 50 % ja harjoitusten raportointi 50 %

Luentoja 14 h, harjoituksia 28 h, itsenäistä oheiskirjallisuutta ja tentti

ti 31.7. 16:30-18:00 Luento (2 h) / 18:15-19:45 Harjoitus (2 h)
ke 1.8. 16:30-18:00 Luento (2 h) / 18:15-19:45 Harjoitus (2 h)
ma 6.8. 16:30-19:45 Harjoitus (4 h)

ti 7.8. 16:30-18:00 Luento (2 h) / 18:15-19:45 Harjoitus (2 h)
ke 8.8. 16:30-18:00 Luento (2 h) / 18:15-19:45 Harjoitus (2 h)
ma 13.8. 16:30-19:45 Harjoitus (4 h)

ti 14.8. 16:30-18:00 Luento (2 h) / 18:15-19:45 Harjoitus (2 h)
ke 15.8. 16:30-18:00 Luento (2 h) / 18:15-19:45 Harjoitus (2 h)
ma 20.8. 16:30-19:45 Harjoitus (4 h)

ti 21.8. 16:30-18:00 Luento (2 h) / 18:15-19:45 Harjoitus (2 h)
ke 22.8. 16:30-18:00 Harjoitus (2 h)

Opintojakso on osa maantieteen perusopintoja (25 op)