Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Registration and fee

Kurssi kuuluu DEFA-hankkeen opintotarjontaan. DEFA-väylää koskeviin kysymyksiin vastataan osoitteesta DEFA-help@cs.helsinki.fi. Kurssin sisältöön tai suoritukseen liittyviin kysymyksiin saat nopeimmin vastauksen kurssin tukikanavilta tai vastuuhenkilöltä.

Kurssille voit ilmoittautua tältä sivustolta Ilmoittaudu-linkistä tai DEFA-hankkeen kurssien koontisivuston kautta. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Kurssi on maksuton.

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Tämä kurssi käy DEFA-opintoihin.

Lukiomatematiikka.

Lukiomatematiikan taitoja voi tarvittaessa vahvistaa suorittamalla opintojakson Lukiomatematiikan kertauskurssi.

Kurssilla opitaan perustaitoja, joita tarvitaan matematiikan opinnoissa. Kurssilla tutustutaan funktioihin ja relaatioihin, joukko-opin perusteisiin ja numeroituvuuteen sekä kompleksilukuihin. Lisäksi käsitellään äärellisen joukon osajoukkojen ja permutaatioiden lukumäärien laskemista. Kurssilla tärkeässä osassa on todistaminen, ja kurssilla opitaan erilaisia todistustekniikoita kuten induktio. Myös alkeislogiikkaa käsitellään totuustaulujen kautta. Kurssilla myös opitaan matemaattista ajattelua sekä suullista ja kirjallista viestintää.

Harjoitustehtävistä ja vertaisarvioinneista on jaossa puolet kurssin pisteistä. Toinen puoli tulee kokeesta, joka tehdään kotona. Kurssilla on yksi tai kaksi ylimääräistä tehtäväsarjaa, joista voi saada hieman lisäpisteitä, jotka ovat käytettävissä vain, jos kurssin läpipääsy jää riippumaan niistä.

Arvosanajakauma:

väh. 50% pisteistä: 1, 60% pisteistä: 2, 70% pisteistä: 3, 80% pisteistä: 4 ja 90% pisteistä: 5.

Opintojakso järjestetään Avoimen yliopiston ja matemaattisten tieteiden koulutusohjelman yhteistyönä. Matemaattisten tieteiden koulutusohjelma järjestää opetuksen, johon Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat. Katso tarkemmat tiedot ja aikataulu koulutusohjelman kurssiohjelmasta.

Opetus koostuu harjoitustehtävistä, niiden tekemiseen tarjotusta ohjauksesta sekä luennoista.

Etäluennot 3.9. - 15.11.2020, ma 10-12 ja to 11-12

Kurssiohjelma: https://courses.helsinki.fi/fi/MAT11001/136454364

Tentit: 20.10.2020, 9.12.2020, 10.2..2021

Voit osallistua Examinarium-tenttiin varaamalla tenttiaika ja -paikka Examinariumista https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/tenttiminen-examinarium-tenttiakvaariossa

Opintojakso on osa matematiikan perusopintoja (25 op).