Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja

Kurssi on ilmainen Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Kurssi järjestetään Avoimen yliopiston sekä matematiikan koulutusohjelman kanssa yhteistyössä. Kurssille ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston kautta.

Kurssi on maksuton Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Lukiomatematiikka.

Lukiomatematiikan taitoja voi tarvittaessa vahvistaa suorittamalla opintojakson Lukiomatematiikan kertauskurssi.

Kurssilla opitaan perustaitoja, joita tarvitaan matematiikan opinnoissa. Kurssilla tutustutaan funktioihin ja relaatioihin, joukko-opin perusteisiin ja numeroituvuuteen sekä kompleksilukuihin. Lisäksi käsitellään äärellisen joukon osajoukkojen ja permutaatioiden lukumäärien laskemista. Kurssilla tärkeässä osassa on todistaminen, ja kurssilla opitaan erilaisia todistustekniikoita kuten induktio. Myös alkeislogiikkaa käsitellään totuustaulujen kautta. Kurssilla myös opitaan matemaattista ajattelua sekä suullista ja kirjallista viestintää.

Kurssin arvionti tulee perustumaan kurssin aikana tehtäviin harjoituksiin, sekä kurssin lopussa olevaan laajempaan sovellustehtävään.

Verkkoluennot ja -ohjaus Zoomissa. Luennot tallennetaan.

Luentoaikataulu:

  • maanantaisin klo 16-18
  • torstaisin klo 10-12
  • ensimmäinen luento ma 18.1., viimeinen luento ma 1.3.

Opintojakso on osa matematiikan perusopintoja (25 op).