Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Tenttiin voivat osallistua vain syksyn 2020 Johdatus yliopistomatematiikkaan -kurssin opiskelijat.

Registration and fee

Description

Lukiomatematiikka.

Lukiomatematiikan taitoja voi tarvittaessa vahvistaa suorittamalla opintojakson Lukiomatematiikan kertauskurssi.

Harjoitustehtävistä ja vertaisarvioinneista on jaossa puolet kurssin pisteistä. Toinen puoli tulee kokeesta, joka tehdään kotona. Kurssilla on yksi tai kaksi ylimääräistä tehtäväsarjaa, joista voi saada hieman lisäpisteitä, jotka ovat käytettävissä vain, jos kurssin läpipääsy jää riippumaan niistä.

Arvosanajakauma:

väh. 50% pisteistä: 1, 60% pisteistä: 2, 70% pisteistä: 3, 80% pisteistä: 4 ja 90% pisteistä: 5.

Opetus koostuu harjoitustehtävistä, niiden tekemiseen tarjotusta ohjauksesta sekä luennoista.

Opintojakso on osa matematiikan perusopintoja (25 op).