Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kurssi järjestetään digitaalisena MOOC-kurssina. Kurssin MOOC-alue on nyt julkaistu. Linkki MOOC-alueelle toimintaohjeineen on tällä sivulla. Huomaa, että kurssi on aikataulutettu, eikä sitä voi suorittaa omaan tahtiin. Katso tarkemmat ohjeet sivulta https://studies.helsinki.fi/opintotarjonta/cur/hy-CUR-136455447

/

The course is organized as a digital MOOC. The MOOC-site is now opened and the link to the MOOC-site with instructions are on this Courses-page. Note that the course has strict timetable and cannot be done without following the timetable (i.e. it cannot be done in your own pace). To find more information on https://studies.helsinki.fi/opintotarjonta/cur/hy-CUR-136455447

Enrol

Registration and fee

Kurssi kuuluu DEFA-hankkeen opintotarjontaan. DEFA-väylää koskeviin kysymyksiin vastataan osoitteesta DEFA-help@cs.helsinki.fi. Kurssin sisältöön tai suoritukseen liittyviin kysymyksiin saat nopeimmin vastauksen kurssin tukikanavilta tai vastuuhenkilöltä.

Kurssille voit ilmoittautua tältä sivustolta Ilmoittaudu-linkistä tai DEFA-hankkeen kurssien koontisivuston kautta. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Kurssi on maksuton.

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Kurssi on osa DEFA-hankkeen opintotarjontaa ja se on avoin kaikille.

Esitietoina edellytetään lukion pitkän matematiikan oppimäärä.

Tilastotieteen ja R-ohjelmiston käytön alkeet.

Varianssi, keskihajonta, korrelaatio, ehdollinen todennäköisyys, Bayesin kaava, diskreetit ja normaalijakautuneet satunnaismuuttujat, standardinormaalijakaumam kertymäfunktio, keskeinen raja-arvolause, populaatiokeskiarvon, keskihajonnan ja osuuksien estimointi otosten avulla sekä estimaattien luottamusvälien muodostaminen. Tilastollinen hypoteesin testaus, nollahypoteesi, merkitsevyystaso, P-arvon käsite, t-testi.

R-ohjelmiston käytön alkeet: skalaarimuuttujien, vektoreiden ja matriisien laskuoperaatiot, R:n tietotyypit, tilastolliset funktiot, simulointi ja jakaumafunktiot, ristiintaulukointi, aineiton lataaminen tiedostosta, jakaumafunktiot, omien funktioiden luominen, nimetyt argumentit ja oletusarvot argumenteille, koodin osien toistaminen, for-silmukka, sapply(), apply(), aineiston luokittelu ja luottamusvälit, listat ja tilastollinen testaaminen.

Seuraa kurssin tietoja matemaattiisten tieteiden kandiohjelman kurssiohjelmasta https://courses.helsinki.fi/fi/MAT12001/136455447.

Kurssin oppimateriaali löytyy Moodlesta.

Arviointi 1-5 asteikolla.

Verkko-opiskelu Moodlessa.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso on osaTilastotieteen perusopintoja (25 op).