Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Tarkemmat ohjeet kurssin MOOC-sivulle liittymisestä löytyy Courses-sivulta https://courses.helsinki.fi/fi/MAT12002/130632734

Enrol

Registration and fee

Kurssi kuuluu DEFA-hankkeen opintotarjontaan. Kurssille voit ilmoittautua tältä sivustolta Ilmoittaudu-linkistä tai DEFA-hankkeen kurssien koontisivuston kautta. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Kurssi on maksuton.

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Kurssi on osa DEFA-hankkeen opintotarjontaa ja se on avoin kaikille.

Esitietovaatimus AYMAT12002 Tilastotiede ja R tutuksi I.

Tilastotieteen ja R-ohjelmiston alkeet.

Tilastotieteen peruskäsitteistö ja menetelmät siten että esitietoina on MAT12001 Tilastotide ja R tutuksi I. Kahden populaation vertaaminen, t-testin yleistys, varianssianalyysi, lineaarinen regressio, yhteensopivuustestit, riippumattomuustestit, ei-parametriset testit, bayes-päättelyn alkeet.

R-ohjelmiston käytön alkeet siten että esitietoina on opintojaksolla MAT12001 Tilastotiede ja R tutuksi I. Listat ja tilastollinen testaaminen, listan luominen ja komponenttien nimeäminen, koodiblokit, replicate, yhden otoksen t-testi, kahden otoksen t-testi, riippumattomuustesti, yhden ja useamman selittäjän lineaarinen regressio, if else - rakenne, Bayes-päättelyä, lisäpakettien asentaminen ja käyttäminen

Seuraa kurssin tietoja matemaattiisten tieteiden kandiohjelman kurssiohjelmasta.

Kurssin oppimateriaali löytyy Moodlesta.

Arvosteluasteikko 1-5.

Verkko-opiskelu Moodlessa. Moodle avautuu viimeistään jakson alkaessa 28.10.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso on osa Tilastotieteen perusopintoja (25 op).