Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kurssi järjestetään digitaalisena MOOC-kurssina. Kurssin MOOC-alue on luotu ja julkaistaan parin päivän sisällä. Linkki MOOC-alueelle toimintaohjeineen on tällä sivulla. Huomaa, että kurssi on aikataulutettu, eikä sitä voi suorittaa omaan tahtiin. Katso tarkemmat ohjeet sivulta https://studies.helsinki.fi/opintotarjonta/cur/hy-CUR-137024715

/

The course is organized as a digital MOOC. The MOOC-site is created and will be opened in few days and the link to the MOOC-site with instructions are on this Courses-page. Note that the course has strict timetable and cannot be done without following the timetable (i.e. it cannot be done in your own pace). To find more information on https://studies.helsinki.fi/courses/cur/hy-CUR-137024715

Enrol

Registration and fee

Kurssi kuuluu DEFA-hankkeen opintotarjontaan. Kurssille voit ilmoittautua tältä sivustolta Ilmoittaudu-linkistä tai DEFA-hankkeen kurssien koontisivuston kautta. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Kurssi on maksuton.

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Kurssi on osa DEFA-hankkeen opintotarjontaa ja se on avoin kaikille.

Esitietovaatimus MAT12001 Tilastotiede ja R tutuksi I.

Tilastotieteen ja R-ohjelmiston alkeet.

Tilastotieteen peruskäsitteistö ja menetelmät siten että esitietoina on MAT12001 Tilastotide ja R tutuksi I. Kahden populaation vertaaminen, t-testin yleistys, varianssianalyysi, lineaarinen regressio, yhteensopivuustestit, riippumattomuustestit, ei-parametriset testit, bayes-päättelyn alkeet.

R-ohjelmiston käytön alkeet siten että esitietoina on opintojaksolla MAT12001 Tilastotiede ja R tutuksi I. Listat ja tilastollinen testaaminen, listan luominen ja komponenttien nimeäminen, koodiblokit, replicate, yhden otoksen t-testi, kahden otoksen t-testi, riippumattomuustesti, yhden ja useamman selittäjän lineaarinen regressio, if else - rakenne, Bayes-päättelyä, lisäpakettien asentaminen ja käyttäminen

Seuraa kurssin tietoja matemaattiisten tieteiden kandiohjelman kurssiohjelmasta.

Kurssin oppimateriaali löytyy Moodlesta.

Arvosteluasteikko 1-5.

Verkko-opiskelu Moodlessa. Moodle avautuu viimeistään jakson alkaessa.

Pääasiallisin suoritusmuoto on digitaalinen. Laskuharjoitusten ohjaus, palautus sekä tarkastus toteutetaan digitaalisesti, mutta laskuharjoitusten tueksi on mahdollista osallistua vapaaehtoiseen lähiohjaukseen.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso on osa Tilastotieteen perusopintoja (25 op).