Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Registration and fee

Kurssisuorituksen rekisteröinti on poikkeuksellisesti kaikille maksutonta. Lisätietoja

Kurssille ilmoittaudutaan Todennäköisyyslaskennan kurssialueella MOOC-ympäristössä. Löydät kurssialueelta Avoimen yliopiston ilmoittautumislinkin. HUOM sinun täytyy ilmoittautua Avoimeen yliopistoon vain jos haluat kurssista suorituksen ja opintopisteet opintorekisteriin. Jos haluat vain opiskella kurssin sisällön, ei sinun tarvitse ilmoittautua Avoimeen yliopistoon.

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Kurssin suorituskieliä ovat suomi ja englanti.

Lukion pitkän matematiikan oppimäärä.

Opintojakson suorittanut opiskelija hallitsee todennäköisyyslaskennan perusteet.

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat klassinen todennäköisyys, todennäköisyyden aksioomat ja perusominaisuudet, kombinatoriikkaa todennäköisyyslaskennan tarpeisiin, ehdollinen todennäköisyys, riippumattomuus, toistokokeet, kokonaistodennäköisyyden ja Bayesin kaava, satunnaismuuttuja, diskreetit ja jatkuvat jakaumat, binomijakauma, geometrinen jakauma, hypergeometrinen jakauma, Poisson-jakauma, tasainen jakauma, eksponenttijakauma, normaalijakauma, jakaumien tunnusluvut, odotusarvo, varianssi, kovarianssi, moodi, mediaani, suurten lukujen laki, keskeinen raja-arvolause, normaaliapproksimaatio, diskreettien jakaumien approksimointi, korrelaatio.

Edeltävät opinnot: Lukion pitkän matematiikan oppimäärä

Kurssille osallistutaan rekisteröitymällä ja kirjautumalla mooc-ympäristöön osoitteessa https://mooc.helsinki.fi/.

Kurssi suoritetaan ratkaisemalla joka toinenviikko julkaistavan harjoituksen tehtäviä ja palauttamalla ratkaisut MOOCin työpajaan. Oman ja kahden vertaisen palauttamat ratkaisut arvioidaan malliratkaisujen perusteella. Kurssin arvostelu tehdään ratkaisujen palautuksista sekä vertais- ja itsearvioinneista saatujen pisteiden perusteella. Tämän kesän kurssilla ei poikkeuksellisesti järjestetä kurssikoetta.

Oppimateriaali löytyy kurssin MOOC-ympäristöstä. Oppimateriaali sisältää viikoittaisia harjoitustehtäviä ja videoluentoja.

3 opintopisteen suoritus hyväksytty/hylätty

5 opintopisteen suoritus 1-5

Kurssi toteutetaan verkkomuotoisesti MOOC-ympäristössä. MOOC-ympäristössä oppimista ovat tukemassa videoluennot.

Kurssilla on viikottaisia harjoitustehtäviä, joihin voi kysyä apua keskustelualueella.