Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 26.10.2020
14:00 - 15:30

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Tämän kurssin järjestää koulutusohjelma. Tälle kurssille on varattu 40 opiskelijan kiintiö, joka on tarkoitettu Avoimen opiskelijoille. Avoimen opiskelijat ilmoittautuvat kurssille Avoimen yliopiston verkkosivuilta kurssin opinto-ohjelman (kurssisivun) Ilmoittaudu –painikkeen kautta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Oppia analysoimaan matemaattisia riippuvuuksia derivaatan ja integraalin avulla sekä tutustua matriiseihin ja niiden käyttöön yhtälöryhmien ratkaisussa. Kurssilla harjoitellaan sekä laskutekniikkaa, kuten funktioiden derivointia ja integrointia ja matriisien laskutoimituksia, että tekniikoiden sovellutuksia yksinkertaisissa käytännön tilanteissa. Tarkempi kuvaus kurssin oppimistavoitteista löytyy kurssisivulta Moodlesta.

Sisältö: Yhden ja useamman muuttujan funktiot, derivointi ja integrointi ja näiden sovellukset, osittaisderivaatat, eksponentti- ja logaritmifunktiot, lineaariset yhtälöryhmät ja matriisilaskenta.

Opintojakson voi suorittaa joko

a) Kuulustelu, 28 t luentoja, 14 t laskuharjoituksia, 90 t itsenäistä opiskelua TAI

b) kirjallisuuskuulustelu tiedekuntatentissä

Kurssimoniste, joka löytyy kurssisivulta Moodlesta.

0-5

Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish.

Suoritustapa a)

Johdantoluento: ma 26.10.2020 klo 14-15.30 Luento pidetään Zoomissa.

Katso opetuksen muut ajat ja opetuspaikat Koulutusohjelman sivulta.

HUOM! Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat opetukseen 26.10.2020 alkaen.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 1.9.2020.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Tenttipäivät:

  • Tentti järjestetään Moodlessa verkkotenttinä.
  • Tenttien ajankohdat löytyvät Moodlesta.
  • Valitsemaasi verkkotenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua!

Huom!

Mikäli haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset, ota yhteyttä opintojesi koulutusasiantuntijaan yhteydenottolomakkeella mieluiten heti kurssin alussa, kuitenkin viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Mikäli tarvitset verkkotentissä erityisjärjestelyitä (esim. pidennetyn vastausajan), tutustu niitä koskeviin ohjeisiin: Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville. Erityisjärjestelyiden tarpeesta tulee ilmoittaa viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Suoritustapa b)

Kirjallisuuskuulustelut:

28.1.2021
25.2.2021
22.4.2021

Kirjallisuuskuulustelut järjestetään tiedekunnan yleisissä tiedekuntatenteissä. Myös Avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat niihin WebOodissa.

Opintojakso järjestetään Avoimen yliopiston ja metsätieteiden koulutusohjelman yhteistyönä. Metsätieteiden koulutusohjelma järjestää opetuksen, johon Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat.

Korvaa opintojakson 80085 (Y100) Matematiikka I 5 op ja 52211 Biotieteiden matemaattiset harjoitukset 3 op.