Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

DateTimeLocation
Thu 28.1.2021
14:30 - 18:30

Description

Oppia analysoimaan matemaattisia riippuvuuksia derivaatan ja integraalin avulla sekä tutustua matriiseihin ja niiden käyttöön yhtälöryhmien ratkaisussa. Kurssilla harjoitellaan sekä laskutekniikkaa, kuten funktioiden derivointia ja integrointia ja matriisien laskutoimituksia, että tekniikoiden sovellutuksia yksinkertaisissa käytännön tilanteissa. Tarkempi kuvaus kurssin oppimistavoitteista löytyy kurssisivulta Moodlesta.

Sisältö: Yhden ja useamman muuttujan funktiot, derivointi ja integrointi ja näiden sovellukset, osittaisderivaatat, eksponentti- ja logaritmifunktiot, lineaariset yhtälöryhmät ja matriisilaskenta.

Opintojakson voi suorittaa joko

a) Kuulustelu, 28 t luentoja, 14 t laskuharjoituksia, 90 t itsenäistä opiskelua TAI

b) kirjallisuuskuulustelu tiedekuntatentissä

Kurssimoniste, joka löytyy kurssisivulta Moodlesta.

0-5

Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish.

Korvaa opintojakson 80085 (Y100) Matematiikka I 5 op ja 52211 Biotieteiden matemaattiset harjoitukset 3 op.