Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Voit osallistua niin, että

  1. suoritat kurssin, mutta suoritusta ei rekisteröidä Helsingin yliopiston opintorekisteriin
  2. suoritat kurssin ja saat siitä suoritusmerkinnän Helsingin yliopiston opintorekisteriin

Saadaksesi suoritusmerkinnän opintorekisteriin sinun tulee ilmoittautua opiskelijaksi Avoimeen yliopistoon ja maksaa opintomaksu

  • JOKO näet ilmoittautumislinkin oppimisympäristössä sitten, kun suorituksesi on arvioitu (edistymisen arviointi -toiminto käytössä)
  • TAI saat ilmoittautumislinkin opettajalta arvosanan yhteydessä

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Tämän kurssin järjestää metsätieteiden koulutusohjelma.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Opiskelija osaa analysoida luonnonprosesseja ihmisen hyvinvointinäkökulmasta, kuvata erilaisia luonnonvarojen luokittelu- ja tilinpitojärjestelmiä sekä osaa analysoida taloudellisia arvottamismenetelmiä ja tunnistaa niiden käyttökohteet.

I ja II periodi

Ekosysteemipalvelut, luonnon taloudellinen kokonaisarvo, kuluttajan hyvinvointimittarit, luonnonvaratilinpito, matkakustannusmenetelmä, ehdollisen arvottamisen menetelmä, hedonisten hintojen menetelmä, muut menetelmät, ekosysteemipalvelujen tuotteistaminen ja markkinat.

Verkkokurssi alustalla mooc.helsinki.fi

0-5

Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish.

Voit osallistua niin, että

  1. suoritat kurssin, mutta suoritusta ei rekisteröidä Helsingin yliopiston opintorekisteriin
  2. suoritat kurssin ja saat siitä suoritusmerkinnän Helsingin yliopiston opintorekisteriin (katso tarkemmat ohjeet ilmoittautumisen kohdalta)

Opintojakson opiskelu tapahtuu MOOC-ympäristössä osoitteessa https://mooc.helsinki.fi

Yliopistonlehtori Mika Rekola

Korvaa opintojakson 837042 (YLE10.5) Ekosysteemipalvelujen taloudellinen arvottaminen 3-4 op.