Enrol

Registration and fee

75 euro. Mer information

Du kan kostnadsfritt bekanta dig med föreläsningsvideorna, materialet och uppgifterna.

När du vill prestera kursen och vill ha en officiell anteckning för godkänd prestation i Helsingfors universitets studieprestationsregister, anmäl dig till Öppna universitetet genom att betala studieavgiften på 75 euro. Du kan anmäla dig tills den 10.2.2021, se vidare instruktioner i studieprogrammet.

Studieavsnittet är kostnadsfritt för närvarande grundexamensstuderande vid Helsingfors universitet, men en prestationsanmärkning förutsätter anmälan till studieavsnittet via Öppna universitetets studieprogram senast den 10.2.2021. Registrationssystemet känner igen HU:s närvarande grundexamensstuderande och möjliggör att anmäla sig kostnadsfritt.

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” .

Så här börjar du studera

När du studerar

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Description

Kursen lämpar sig för alla med intresse för ledarskapsfrågor.

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

 • behärska de centrala begreppen och inriktningarna inom ledarskap
 • identifiera vad ledarskap är inom olika organisationer
 • kritiskt granska olika ledarskapsstudier och ledarskapsuppfattningar
 • granska organisationer och deras ledarskap som en del av system och verksamhetskontexter inom ett brett, ekonomiskt föränderligt och samhälleligt verksamhetsfält

Del I: Ledning som verksamhet
Teman i del I:
1. Ledarskap som verksamhet och forskningsobject
2. Organisationsteoretiska perspektiv på ledarskapforskning och ledarskap
3. Strategiskt tänkande och ldearskap; förändrinsledarskap

Del II: Att utnyttja kunnande i organsationer och organisations ledning
Teman i del II:
1. Värdekedjetänkande, nätverksledarskap, stakeholdertänkande
2. Knowledge management, forskning av lärande organisationer
3. Delat ledarskap, team i organisationen, självesturande system
4. Personalledningen

Del III: Ledning i offentil sektor, jämförande mellan ledande i offentlig, privat och tredje sektor
1. Politiskt ledarskap och ledarskap i offentlig förvaltning
2. Förändringar i ledningssätt inom den offentliga sektorn fr.o.m. 1980-talet, reformretorik, innovativitet, i den offentliga sektorn
3. Jämförelse av ledarskap inom den offentliga, privata och tredje sektorn, hybridmodeller

 1. Artikelpaket, som meddelas i början av studieavsnittet

Enligt skalan 0-5.

Kursen är en Mooc-webbkurs som är öppen för alla. Kursen omfattar webbföreläsningar, diskussioner och tre essäuppgifter med olika teman.

Kursen kan genomföras flexibelt under tiden 1.9.2020–7.3.2021. Sista anmälningsdagen är 10.2.2021. Lärplattformen öppnas 24.8.2020 kl. 8.00. För att komma in på lärplattformen ska du skapa dig ett användarnamn till mooc.helsinki.fi -plattformen (se anvisningarna här under).

Man kan delta på två olika sätt: Avgiftsfritt som gäst eller som ordinarie studerande.

Delta som gäst

Som gäst kan du bekanta dig med kursens föreläsningar, material, uppgifter och diskussioner. Som gäst kan du däremot inte delta i diskussioner eller lämna in uppgifter.

Gör så här:

 1. Gå till adressen: mooc.helsinki.fi
  2. Välj: Log in
  3. Skapa dig ett användarnamn till mooc-miljön genom att välja: Create new account.
  4. Efter det här får du ett automatiskt bekräftelsemeddelande till din e-post. Klicka på bekräftelselänken som finns i meddelandet.
  5. Logga in med ditt användarnamn på mooc.helsinki.fi –plattformen: mooc.helsinki.f/login
  6. Välj: Current moocs
  7. Välj: Johdatus johtamiseen
  8. Registrera dig som kursdeltagare på kursens framsida vid Kurssityökalut > Lisää minut opiskelijaksi tälle kurssille.

Delta som ordinarie studerande

Som ordinarie studerande kan du delta i alla kursavsnitt (I-III), genomföra kursen och få en anteckning för studieprestationen i Helsingfors universitets studieregister.

Gör så här:
1. Anmäl dig som studerande vid Öppna universitetet och betala studieavgiften senast 10.2.2021 (se Anmälning och avgift i undervisningsprogrammet)
2. Gå till adressen: mooc.helsinki.fi
3. Välj: Log in
4. Skapa dig ett användarnamn till mooc-miljön genom att välja: Create new account.
5. Efter det här får du ett automatiskt bekräftelsemeddelande till din e-post. Klicka på bekräftelselänken som finns i meddelandet.
6. Logga in med ditt användarnamn på mooc.helsinki.fi –plattformen: mooc.helsinki.fi/login
7. Välj: Current moocs
8. Välj: Johdatus johtamiseen
9. Registrera dig som kursdeltagare på kursens framsida vid Kurssityökalut > Lisää minut opiskelijaksi tälle kurssille.

Mer anvisningar på engelska

Kursen omfattar webbföreläsningar, webbdiskussioner och tre essäuppgifter med olika teman. Webbföreläsningarna är uppdelade på tre avsnitt som delvis går in i varandra (I, II och III). Efter webbföreläsningarna i varje avsnitt skriver studeranden en essä (5-7 s.) genom att använda sig av föreläsningarna och artiklar enligt lärarens anvisningar. Ämnena till essäerna kan väljas utgående från ämnesområdet för det aktuella avsnittet. Valet av ämne är en del av prestationen och förutsätter att studeranden åtminstone kursoriskt tar del av artiklarna, även om bara t. ex två eller tre av dem används för essän.

Man kan studera i egen takt, men i den givna ordningen. Alla essäer behöver inte lämnas in samma inlämningsdag utan de kan lämnas in på flera inlämningsdagar. De essäer som lämnats in senast den sista dagen i månaden granskas inom två veckor från inlämningsdagen.

Inlämningsdagarna per månad är:
ons 30.9.2020
lör 31.10.2020
mon 30.11.2020
tor 31.12.2020
sön 31.1.2021
sön 28.2.2021

Sista möjliga inlämningsdag för alla uppgifter är 7.3.2021.

Kursens delprestationer godkänns inte mera följande läsår.

Förbindelser med andra studieperioder

Kursen ingår som obligatoriskt studieavsnitt i den tematiska helheten i Ledarskap på 15 sp och 25 sp.