Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta. Kurssilla on rajattu määrä opiskelijapaikkoja. Opiskelijat otetaan kurssille ilmoittautumisjärjestyksessä.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Opintojakso sopii kaikille johtamisen opinnoista kiinnostuneille.

Opiskelijoilla, jotka suorittavat opintojaksoa osana johtamisen opintokokonaisuutta tulee olla johtamisen perusteet suoritettuna.

Samtliga studieavsnitt inom den tematiska helheten ledarskap

Tavoitteena on, että opintojakson suorittanut opiskelija osaa:

 • ymmärtää ja analysoida verkostotaloutta ja –yhteiskuntaa, sen kehityssuuntia ja keskeisiä ilmiöitä yksilön, organisaation ja globaalin tason tarkastelussa
 • ymmärtää ja analysoida organisaatio- ja sosiaalisia verkostoja
 • ymmärtää ja johtaa yhteistyötä monen toimijan verkostoissa
 • identifioida mahdollisuuksia soveltaa ja kehittää verkostoyhteistyötä organisaatioiden ja yksilöiden toiminnassa
 • reflektoida verkostotalouden ja –johtamisen keskeisiä aspekteja käytännön organisaatioiden kehittämiseen sekä vaihteleviin nyky-yhteiskunnan ilmiöihin

Tavoitteena on, että opintojakson suorittanut opiskelija osaa:

 • ymmärtää ja analysoida verkostotaloutta ja –yhteiskuntaa, sen kehityssuuntia ja keskeisiä ilmiöitä yksilön, organisaation ja globaalin tason tarkastelussa
 • ymmärtää ja analysoida organisaatio- ja sosiaalisia verkostoja
 • ymmärtää ja johtaa yhteistyötä monen toimijan verkostoissa
 • identifioida mahdollisuuksia soveltaa ja kehittää verkostoyhteistyötä organisaatioiden ja yksilöiden toiminnassa
 • reflektoida verkostotalouden ja –johtamisen keskeisiä aspekteja käytännön organisaatioiden kehittämiseen sekä vaihteleviin nyky-yhteiskunnan ilmiöihin

Opintojaksoon kuuluu luentoja, kirjallisuusopintoja, harjoitustöitä ja ryhmäharjoituksia

 1. Castells, M. (2010), The Information Age: Economy, Society and Culture Volume I, The Rise of Network Society, 2nd edition with a new Preface. UK/Singapore, Wiley-Blackwell 2010. ca. 600 s.
 2. Håkansson, H., Ford, D.I., Gadde, L-E., Snehota, I., Waluszewski, A. Business in Networks. Glasgow, Wiley 2009. ca. 300 s.
 3. Huxham, C., Vangen, S., Managing to Collaborate: The Theory and Practice of Collaborative Advantage. Abingdon Oxon, Routledge, 2005. ca. 270 s.

Opettajan osoittama artikkelipaketti

Kurssi koostuu pääosiltaan kolmesta kokonaisuudesta, jotka arvioidaan seuraavasti:

 • Tapaustutkimuksen tavoitteenasettelu + yksilöllinen palautekeskustelu (10%)
 • Artikkelianalyysi 1, 4-6 artikkelia (25%)
 • Artikkelianalyysi 2, 1 artikkeli (15%)
 • Tapaustutkimuksen raportti (50%)
 • Oppimispäiväkirja, vapaaehtoinen (max. 12% extra)

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin yhteydessä tai opettaja antaa ne pyynnöstä.

Kaikille opintojakson suorittaville sisältyvät luennot (mahdollisesti Zoom-luennot), henkilökohtainen välipalaute tapaustutkimuksesta, kirjalliset harjoitustyöt, raportti käytännön tai teoreettisesta tapaustutkimuksesta. Kurssin opetus on suomenkielistä. Kurssin voi suorittaa suomeksi tai ruotsiksi. Kurssin suoritustapa tarkentuu syksyn kuluessa. Ohjeet opintoihin osallistumiseen lähetetään opiskelijoille tai julkaistaan tällä kurssisivulla.

Opetus: tiistaisin 19.1.-23.2. klo 16.15-19.45

Opettaja: Jukka Ojasalo

Opetus on yhteisopetusta Social & kommunal högskolanin kanssa.

Opintojakso sisältyy valinnaisena Johtamisen opintokokonaisuuksiin 15 op ja 25 op.