Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Opintojakson luennot ja tentit siirretään verkkoon. Lisätietoa kurssin moodle-ympäristössä. HUOM! 5.5. ja 7.5. ei verkkoluentoja.

Aiemmasta tiedosta poiketen kurssi ei käy Avoimen yliopiston väyläopintoihin. Ks. kohta kuvaus -> Lisätiedot. (päivitetty 9.3.20)

Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 31.3.2020
17:15 - 19:45
Thu 2.4.2020
17:15 - 19:45
Tue 21.4.2020
17:15 - 19:45
Thu 23.4.2020
17:15 - 19:45
Mon 27.4.2020
17:15 - 19:45
Tue 28.4.2020
17:15 - 19:45
Wed 29.4.2020
17:15 - 19:45
Tue 5.5.2020
17:15 - 19:45
Thu 7.5.2020
17:15 - 19:45

Registration and fee

45 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen ensimmäisen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Opintoihin voi ilmoittautua myös opintojaksokohtaisesti ao. opinto-ohjelmassa olevan ilmoittautumislinkin kautta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Johdatus oikeustieteeseen 3 op/ 5 op

Jakson suoritettuaan opiskelijalla on ymmärrys opintojakson sisältämien oppiaineiden luonteesta ja sääntelystä. Hän ymmärtää tieteenalan keskeiset teoriat, käsitteet sekä tieteenalan keskeiset tutkimusmenetelmät, tieteenalan teorian ja käytännön välisen suhteen ja osaa soveltaa oppimaansa käytännössä

Villa, Seppo et al.: Yritysoikeus (2014), luvun II Yritysmuodot jaksot 1-4, 5.4. ja 5.6. ja luku III Tilinpäätös ja tilintarkastus. (tai uudempi painos)

Yritysoikeus-teoksen kaksi kertaa vuodessa päivitettävä sähköinen versio löytyy Talentumin Juridiikkafokus-verkkosivuilta.

Kuulusteluissa saa käyttää lakikirjaa.

Asteikolla 0 - 5

Hyväksytyn kuulustelun ja muun opintosuorituksen voi uusia enintään kaksi kertaa.

HUOM! Oikeusnotaarin koulutusohjelmassa yhteisö- ja tilinpäätösoikeuden välikuulustelu (ON-T214A) on osa 10 op:n laajuista Yhtiö-, arvopaperimarkkina- ja tilinpäätösoikeus -opintojaksoa (ON-T214), jonka muut osat ovat

  • ON-T214B Arvopaperimarkkinaoikeuden välikuulustelu
  • ON-T214C Tilinpäätösoikeuden pienryhmäkurssi
  • ON-T214D Yhteisö- ja arvopaperioikeuden pienryhmäkurssi
  • OnT214E Yhteisö-, arvopaperimarkkina- ja tilinpäätösoikeuden loppukuulustelu

Avoimessa yliopistossa ei ole mahdollista suorittaa pienryhmäkursseja eikä loppukuulustelua. Em. syystä yhteisö- ja tilinpäätösoikeuden välikuulustelu ei käy Avoimen yliopiston väyläopintoihin aiemmasta tiedosta poiketen.

HUOM! Opintojakson luennot ja tentit siirretään verkkoon. Lisätietoa kurssin moodle-ympäristössä.

Osa-alueita opetetaan rinnakkain, kontaktiopetuksessa ei ole läsnäolopakkoa, mutta hyvä suoriutuminen kuulustelussa käytännössä edellyttää läsnäoloa. Jokaiseen kontaktiopetuksen opetustapahtumaan annetaan ennakkomateriaalia, johon opiskelijan tulee perehtyä ennen opetustapahtumaa.

Opintojakson opintopisteet (3 op) muodostuvat yhteisö- ja tilinpäätösoikeuden välikuulustelun suorittamisesta.

Luennot 20 t + välikuulustelu

HUOM! Toukokuun opetuskerrat (5.5. ja 7.5.) ovat varalla opettajan mahdollisten työmatkojen vuoksi.

Tenttipäivät:

la 16.5.2020 klo 9-11
ma 22.6.2020 klo 16-18
la 22.8.2020 klo 9-11

Muista ilmoittautua tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää.

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Tenttiohjeet
Tenttipaikat
Käytännön ohjeita opiskeluun

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu opintojakson alkaessa.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Kurssi kuuluu oikeusnotaarin tutkintoon ja on siellä osa Talous, yhteiskunta ja oikeus -temaattista kokonaisuutta.