Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Koronavirustilanteen takia opetus siirretään verkkovälitteisiksi. Ks. kuvaus.

HUOM! Harjoitusten purkuaikoja korjattu 8.6.

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 3.8.2020
16:15 - 19:00
Thu 6.8.2020
16:15 - 19:00
Mon 10.8.2020
16:15 - 19:00
Thu 13.8.2020
16:15 - 19:00
Mon 17.8.2020
16:15 - 19:00
Thu 20.8.2020
16:15 - 19:00

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Description

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Johdatus oikeustieteeseen 3 op / 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

1) hallitsee perhe- ja jäämistöoikeuden alan kuuluvan käsitteistön ja normiston siten, että hän tunnistaa ja paikantaa oikeudenalaan liittyvät ongelmat;
2) tuntee ja ymmärtää perhe- ja jäämistöoikeudellisen sääntelyn, jota tarvitaan alan tavanomaisissa lakimiestehtävissä;
3) osaa soveltaa perhe- ja jäämistöoikeudellisia normeja esimerkiksi tavanomaista perinnönjakoa, ositusta tai lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa riita-asiassa.

Käsiteltävät asiakokonaisuudet:

1) perhe- ja jäämistöoikeuden yleiset opit, peruskäsitteet ja periaatteet;
2) puolisoiden ja parisuhdekumppaneiden taloudelliset suhteet;
3) lasten ja toimintakyvyltään heikentyneiden henkilöiden oikeudellinen asema sekä muu perhe-elämän suhteiden oikeudellinen sääntely;
4) omaisuuden periytyminen ja perimykseen liittyvät elinaikaiset määräämistoimet.

Kangas U. Perhe- ja jäämistöoikeuden perusteet (2019). Tämän asemesta voi lukea teoksen Kangas U. Familje- och kvarlåtenskapsrättens grunder (2015) lukuunottamatta sivuja 29–84, 113–134 (jakso IV.1), 155–176 ja 301–308 (jakso VIII.4). Tämän ruotsinkielisen teoksen lisäksi kuulusteluun on luettava seuraavat sivut teoksesta Kangas, Perhe- ja jäämistöoikeuden perusteet (2019):s. 29–80, 107–136, 159–177, 298–304 (jakso VIII.4) ja 617–643.

Välikuulustelussa saa käyttää lakikirjaa.

Harjoitustehtävät arvostellaan asteikolla Hyväksytty-Hylätty. Välikuulustelu arvostellaan yleisellä asteikolla 0-5. Välikuulustelu koostuu oikeustapauksista tai muista tiedon soveltamista edellyttävistä tehtävistä. Sen arvostelussa kiinnitetään erityistä huomiota tehtävässä käsillä olevan ongelman paikantamiseen, sen kannalta relevanttien säännösten soveltamiseen, argumentaation osuvuuteen ja vastauksen selkeyteen ja johdonmukaisuuteen.

Luennot ja oikeustapausharjoitukset sekä välikuulustelu rekisteröidään erikseen (1 op + 4 op).

Hyväksytyn kuulustelun ja muun opintosuorituksen voi uusia enintään kaksi kertaa.

Oikeusnotaarin koulutusohjelmassa kurssi on laajuudeltaan 6 op ja se sisältää myös Yksityisoikeus I -temaattisen kokonaisuuden kokoavan loppukuulustelun. Avoimessa yliopistossa ei ole mahdollista suorittaa loppukuulustelua. Oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijat suorittavat loppukuulustelun oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Myös Avoimen yliopiston opiskelijan tulee suorittaa loppukuulustelu tiedekunnassa, jos hän pääsee myöhemmin oikeustieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijaksi.

Opintojakso käy Avoimen yliopiston väyläopintoihin.

Päivitys 9.6. HUOM! 1.8. jälkeen välikuulustelun laajuus muuttuu 5 opintopisteeseen uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Kurssin välikuulustelu rekisteroidään opintosuoritusrekisteriin siis 5 op:n laajuisena koodilla AYON-Y226K. Luennot ja pienryhmät 1 op rekisteröidäänm koodilla AYON-Y226A.

HUOM! Luennot siirtyvät pidettäväksi verkkoon ja oikeustapausharjoitukset tehdään yksilötehtävinä. Tehtävät käydään läpi harjoitusten purkukerroilla. Aikataulu ei muutu. Tentti pidetään verkkotenttinä moodlessa.

Luennot 12 t ja oikeustapausharjoitusten purut 12 t (1 op), välikuulustelu (4 op).

Verkkoluennot: ma 3.8., to 6.8. ja ma 17.8.2020 klo 16.15-19
Oikeustapausharjoitusten purku verkossa: ma 10.8., to 13.8. ja to 20.8.2020 klo 16.15-19

Kurssin moodle-ympäristö avautuu 27.7. Moodlessa ohjeet verkkoluennolle osallistumisesta.

Oikeustapausharjoitukset palautetaan moodleen ennen kunkin tehtävän purkukertaa. Tarkempia ohjeita moodlessa sekä ensimmäiselllä luentokerralla.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisen jälkeen.

Luennot ja pienryhmät suoritetaan ennen välikuulusteluun osallistumista.

Välikuulustelu, joka pidetään verkkotenttinä moodlessa (päivitetty 9.6.) Tenttiaikaa lyhennetty, koska tentti toteutetaan verkkotenttinä.
La 12.9.2020 klo 9-11.30
La 14.11.2020 klo 9-11.30
La 23.1.2021 klo 9-11.30

Muista ilmoittautua verkkotenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää.

Tenttiohjeet
Käytännön ohjeita opiskeluun

OPETTAJA
OTM Katja Hyvönen

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin tutkinnon aineopintoihin ja on pakollinen kaikille oikeusnotaarin tutkintoa suorittaville. Opintojakso on osa Yksityisoikeus I -temaattista kokonaisuutta.