Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Registration and fee

75 e. Lisätietoja.

Jos olet aloittanut aiemmin Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot (30 op), ja haluat täydentää opintojasi. Ota tällöin yhteyttä seuraavalla lomakkeella. HUOM! Ilmoittautumisessa opintojaksolle on katkos 28.2.-15.3.2021: Yhteydenottolomake

Varaamme oikeuden muutoksiin.

Description

Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot (30 op) opintokokonaisuuden opiskelijat.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee mielenterveyden palvelujärjestelmän sekä sen tyypilliset hoitopolut
 • tuntee palvelujärjestelmää koskevaa terveydenhuollon lainsäädäntöä
 • osaa jäsentää psykologisten interventioiden keskeiset periaatteet
 • tuntee psykoterapia-arvion menetelmät ja ymmärtää psykoterapia-arvion merkityksen hoidon kokonaisuudessa
 • osaa vertailla ja arvioida eri psykoterapiasuuntauksia ja -muotoja
 • osaa arvioida kriittisesti psykoterapian vaikuttavuutta koskevaa tutkimusta
 • mielenterveyden palvelujärjestelmä
 • mielenterveyden palvelujärjestelmää koskeva terveydenhuollon lainsäädäntö
 • psykologisten interventioiden keskeiset periaatteet
 • psykoterapia-arvion menetelmät
 • psykoterapiasuuntaukset ja -muodot
 • psykoterapian vaikuttavuustutkimus
 • Huttunen, M. & Kalska, H. (toim.) (2012 tai uusittu painos 2015) Psykoterapiat
 • Muu opettajan antama materiaali.

Alustavan suunnitelman mukaan opintojakso järjestetään keväällä 2021.

Opintojakso sisältyy Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämiin lisäopintoihin (30 op).