Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Registration and fee

75 e. Lisätietoja.

Jos olet aloittanut aiemmin Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot (30 op), ja haluat täydentää opintojasi. Ota tällöin yhteyttä seuraavalla lomakkeella: Yhteydenottolomake

Varaamme oikeuden muutoksiin.

Description

Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot (30 op) opintokokonaisuuden opiskelijat.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee mielenterveyden palvelujärjestelmän sekä sen tyypilliset hoitopolut
 • tuntee palvelujärjestelmää koskevaa terveydenhuollon lainsäädäntöä
 • osaa jäsentää psykologisten interventioiden keskeiset periaatteet
 • tuntee psykoterapia-arvion menetelmät ja ymmärtää psykoterapia-arvion merkityksen hoidon kokonaisuudessa
 • osaa vertailla ja arvioida eri psykoterapiasuuntauksia ja -muotoja
 • osaa arvioida kriittisesti psykoterapian vaikuttavuutta koskevaa tutkimusta
 • mielenterveyden palvelujärjestelmä
 • mielenterveyden palvelujärjestelmää koskeva terveydenhuollon lainsäädäntö
 • psykologisten interventioiden keskeiset periaatteet
 • psykoterapia-arvion menetelmät
 • psykoterapiasuuntaukset ja -muodot
 • psykoterapian vaikuttavuustutkimus
 • Huttunen, M. & Kalska, H. (toim.) (2012 tai uusittu painos 2015) Psykoterapiat tai Prochaska & Norcross (2010) Systems of Psychotherapy. A transtheoretical analysis
 • Lambert, M.J. (toim.) (2013) Bergin and Garfield’s handbook of psychotherapy and behavior change, luvut 1-9
 • Eells, T.D. (2015) Psychotherapy case formulation.

Tenttipäivät julkaistaan myöhemmin.

Opintojakso sisältyy Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämiin lisäopintoihin (30 op).