Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Ilmoittautumisen yhteydessä valitaan tenttipäivä ja ilmoitetaan tentittävä kirjallisuus. Ilmoittaudu viimeistään 10 vuorokautta ennen valitsemaasi tenttiajankohtaa. Jaksolle mahtuvat kaikki ajoissa ilmoittautuvat opiskelijat.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Opintojakso soveltuu kaikille psykologiasta kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä ja kuvata pääpiirteissään hermoston ja aivojen rakenteen ja mitä toimintoja aivojen eri osat säätelevät, määritellä neuropsykologian peruskäsitteeet, kuvata aivotutkimusmenetelmien pääperiaatteet, selittää kognitiivisten toimintojen (havaitseminen, oppiminen, muisti, kieli) taustalla olevia keskeisimpiä neuraalisia mekanismeja sekä arvioida psyykkisten toimintojen ja aivojen suhdetta koskevaa tutkimustietoa ja sen rajoituksia.

  • hermosolujen rakenne ja toiminta
  • hermoston rakenne, toiminta ja kehitys
  • aivotutkimusmenetelmien perusteet
  • pääpiirteet kognitiivisten toimintojen (havaitseminen, oppiminen, muisti, kieli) neuraalisesta perustasta
  • liiketoimintojen, vireystilan, tunteiden ja kehon sisäisten toimintojen säätelyn biologisia perusmekanismeja
  • Kalat, J.W. (2009) Biological Psychology (10. tai uudempi painos).

Asteikolla 0-5.

Tenttipäivät:

  • To 24.9.2020, tenttialue auki klo 17-20, tenttiaika 2h: Verkkotenttinä Moodlessa.
  • Ti 10.11.2020, tenttialue auki klo 17-20, tenttiaika 2h: Verkkotenttinä Moodlessa.
  • Ke 13.1.2021, tenttialue auki klo 17-20, tenttiaika 2h: Verkkotenttinä Moodlessa.

Verkkotentteihin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Tenttiohjeet. Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 17.9.2020.

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojaksolle osallistuu Helsingin evankelisen opiston opiskelijoita.

Opintojakso kuuluu psykologian perusopintoihin (25 op).