Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Opintojakso soveltuu kaikille psykologiasta kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee differentiaalipsykologian historiallisen kehityskaaren
 • tunnistaa perinnöllisyyden ja muiden biologisten tekijöiden merkityksen käyttäytymisen yksilöllisissä eroissa
 • hallitsee keskeiset persoonallisuuden teoriat
 • ymmärtää persoonallisuuden merkityksen ihmisen kehityksessä ja elämänkaaressa
 • tietää persoonallisuuden arviointimenetelmiä ja tuntee persoonallisuuden arvioinnin käyttöaloja
 • ymmärtää persoonallisuuden ja ympäristötekijöiden merkityksiä ihmisen hyvinvoinnille
 • osaa hakea ja analysoida persoonallisuuden, psykososiaalisten tekijöiden ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä tutkivaa kirjallisuutta,
 • ja arvioida niitä kriittisesti tietää hyvinvoinnin, terveyden ja persoonallisuuden mittaamisen keskeiset haasteet.
 • Persoonallisuuden biologinen perusta
 • Persoonallisuus elämänkulussa
 • Persoonallisuusteoriat ja käsitteet: vertailu ja tiedon soveltamien
 • Differentiaalipsykologia ja sen merkitys hyvinvoinnille ja terveydelle elämänkaaren aikana
 • Persoonallisuuden arviointi
 • Älykkyyden teoriat ja mittaaminen

Randy J. Larsen, David M. Buss, Andreas Wismeijer & John Song. Personality Psychology: Domains of Knowledge About Human Nature. 2017. McGraw-Hill Inc.,US; 2nd edition, sivut 1-462.

Opintojakson kirjallisessa tehtävässä käytettävä kirjallisuus ei rajaudu tähän teokseen vaan myös itse valittuun soveltuvaan lähdeaineistoon.

Asteikolla 0-5.

Pienryhmätapaamiset ja laaja kirjallinen tehtävä

to 13.2.2020 klo 16.30-18 paikka: K108, Minerva (Siltavuorenpenger 5 A).

to 5.3.2020 klo 16.30-19.45, paikka: K108, Minerva (Siltavuorenpenger 5 A). HUOM! aika klo 19.45 saakka.

Opintojakson ryhmä on pienryhmä. Jaksolla tehtävä kirjallisen tehtävän laajuus on noin 15 sivua. Kirjallisen tehtävän palautus 25.3.2020 mennessä opintojakson verkkoympäristö-Moodleen.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö -Moodle, joka avautuu kurssin alkaessa 6.2.2020.

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso on osa psykologian perusopintoja (25 op).