Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin, kirjatentti ja tehtävä, kevät 2021 5 Cr Literature examination 6.4.2021 - 23.6.2021 Helsinki Open university
Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin, kevät 2021 5 Cr Online Course 8.4.2021 - 17.6.2021 Helsinki Open university
Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin, kevät 2021, Espoon työväenopisto 5 Cr Course 19.4.2021 - 31.5.2021 Espoo
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin, kesä 2020 5 Cr Online Course 12.8.2020 - 5.10.2020 Distance learning Open university
Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin, kevät 2020 5 Cr Online Course 9.4.2020 - 18.6.2020 Helsinki Open university
Cancelled Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin, kevät 2020 5 Cr Course 2.4.2020 - 28.4.2020 Helsinki Open University
Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin, kevät 2020, Espoon työväenopisto 5 Cr Course 3.3.2020 - 2.4.2020 Espoo
Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin, kesä 2019 5 Cr Course 15.8.2019 - 5.9.2019 Helsinki Open university
Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin, kevät 2019 5 Cr Online Course 10.4.2019 - 19.6.2019 Helsinki Open university
Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin 5 Cr Course 9.4.2019 - 9.5.2019 Helsinki Open University
Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin, kirjatentti ja tehtävä, kevät 2020 5 Cr Literature examination 4.4.2019 - 13.6.2020 Helsinki Open university
Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin, kevät 2019, Espoon työväenopisto 5 Cr Course 1.3.2019 - 30.4.2019 Espoo
Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin, kesä 2018 5 Cr Course 28.8.2018 - 13.9.2018 Helsinki Open university
Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin, kirjatentti ja tehtävä 5 Cr Literature examination 16.5.2018 - 6.10.2018 Helsinki Open university
Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin, kirjatentti ja tehtävä, kesä 2018 5 Cr Literature examination 16.5.2018 - 6.10.2018 Helsinki Open university
Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin, verkkokurssi, kevät 2018 5 Cr Online Course 12.4.2018 - 19.6.2018 Helsinki Open university
Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin, kevät 2018 5 Cr Course 10.4.2018 - 26.4.2018 Helsinki Open university
Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin, kevät 2018, Espoon työväenopisto 5 Cr Course 27.2.2018 - 15.3.2018 Espoo

Target group

Opintojakso soveltuu kaikille psykologiasta kiinnostuneille.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee psykologian tieteellisen tutkimuksen keskeiset käsitteet ja menetelmät
  • osaa soveltaa tutkimuskäsitteitä tutkimuksen analysoinnissa
  • osaa arvioida tieteellisen tutkimuksen pätevyyttä
  • tuntee tutkimusetiikan periaatteet.

Contents

  • Kokeellisen tutkimusasetelmat
  • Korrelatiiviset menetelmät (havainnointi, kyselymenetelmät)
  • Laadulliset menetelmät
  • Tutkimuksen etiikka

Study materials

  • Stanowitch, K. E. (2004) How to think straight about psychology, 7. tai uudempi painos
  • Cozby, P. E. (2004) Methods in Behavioral Research, 8. tai uudempi painos

Assessment practices and criteria

Asteikolla 0-5.

Relation to other study units

Opintojakso on osa psykologian perusopintoja (25 op).

Completion methods