Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 2.4.2020
17:15 - 19:45
Tue 7.4.2020
17:15 - 19:45
Tue 14.4.2020
17:15 - 19:45
Thu 16.4.2020
17:15 - 18:45
Tue 21.4.2020
17:15 - 19:45
Thu 23.4.2020
17:15 - 19:45
Tue 28.4.2020
17:15 - 19:45

Registration and fee

Description

Opintojakso sopii kaikille psykologiasta kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee psykologian tieteellisen tutkimuksen keskeiset käsitteet ja menetelmät
  • osaa soveltaa tutkimuskäsitteitä tutkimuksen analysoinnissa
  • osaa arvioida tieteellisen tutkimuksen pätevyyttä
  • tuntee tutkimusetiikan periaatteet.
  • Kokeellisen tutkimusasetelmat
  • Korrelatiiviset menetelmät (havainnointi, kyselymenetelmät)
  • Laadulliset menetelmät
  • Tutkimuksen etiikka
  • Stanowitch, K. E. (2004) How to think straight about psychology, 7. tai uudempi painos
  • Cozby, P. E. (2004) Methods in Behavioral Research, 8. tai uudempi painos

Asteikko 0-5

Luennot ja kirjallinen tehtävä ja vertaisarviointi

Opintojakso kuuluu psykologian perusopintoihin (25 op)