Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Registration and fee

75 e. Lisätietoja.

Jos olet aloittanut aiemmin Psykologian aineopinnot tai Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot 30 op, voit täydentää puuttuvia opintoja. Ota tällöin yhteyttä lomakkeen kautta: Yhteydenottolomake

Varaamme oikeuden muutoksiin.

Description

Psykologian aineopintojen ja Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämien lisäopintojen 30 op opiskelijat.

Suoritettuaan opintojakson opiskelija osaa selittää, kuvata ja arvioida sekä yksilöön että ympäristöön sekä niiden vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä, jotka voivat toimia suojaavina tai riskitekijöinä psykopatologian kehittyminen taustalla. Selittää ja kuvata psykopatologian kehittymistä kuvaavia teoreettisia malleja, perustella yksilön eri kehitysvaiheiden merkityksen psykopatologian kehittymisen taustalla sekä yhdistää aiemmin opittua tietoa yksilön normatiivisesta kehityksestä selittäessään kehityksellisiä polkuja psykopatologian taustalla.

  • Ympäristön eri tasoihin ja yksilön omiin ominaisuuksiin liittyvät riskit ja suojaavat tekijät yleisesti psykopatologian kehityksen taustalla
  • Yleisimpien lapsuus/nuoruusiän käyttäytymisen ja mielenterveyshäiriöiden kehittymiseen vaikuttavat spesifit tekijät
  • Teoreettiset mallit ja mekanismit psykopatologian kehittymisen taustalla

Lewis, M. & Rudolph, K. D. (toim.) (2014) Handbook of developmental psychopathology, 3. painos

Asteikko 0-5

Verkkotentti

3.2.2021 klo 17-20

11.3.2021 klo 17-20

21.4.2021 klo 17-20

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.